Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Historizující návrat k historickému historismu. Základní škola ve Velké Bíteši, Tišnovská 115

Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou), čp. 115, Tišnovská. Škola

(§1) V diskusích o zacházení s památkami a o způsobech jejich oprav velmi často znějí preference moderního, odlišitelného „vstupu“. Že by případný doplněk apod. měl být raději kontrastní, jasně odpovídající době svého vzniku, a hlavně ne mystifikující ohledně doby svého stáří, stylového zařazení. A měly bychom se také vyhýbat „restitucím“ stavů již minulých, převrstvených.

(§2) Zvláštním příspěvkem k diskusím může být rekonstrukce školy ve Velké Bíteši, čp. 115, Tišnovské ulici (ve městě je ještě několik dalších školních budov).

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (Památkový katalog NPÚ)

Obr. 1. Situace komplexu školních budov na mapě Památkového katalogu. Zdroj – upraveno.

(§3) Nejsem zasvěcen do detailů projektu.1 Jen jsem při průjezdech touto lokalitou docela s úžasem pozoroval velkorysý „návrat“ historických historizujících forem, dosud při pohledu na „oholenou“ fasádu zcela nepředstavitelných.

(§4) Patrová stavba situovaná na mírné vyvýšenině je dominantou parčíku a frekventované křižovatky severovýchodně od komplexu obzvláště pozoruhodného opevněného kostela. Základní kámen školní budovy byl položen v roce 1902 a vzdělávání zahájeno zřejmě ve školním roce 1905.2 Tvarosloví bylo použito výrazně tradicionalistní, novorenesanční, odpovídající významu, který byl v té době přiznáván školní výchově mladé generace (stavba připomínala zámek či knížecí palác).

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (asi 1903)

Obr. 2. Pohlednice s fotografií ze slavnostního otevření školy (údajně 1905).

(§5) Zřejmě v roce 1974 vznikla „úprava“ s holou fasádou s břízolitovou omítkou, kde zůstaly zachovány jen mělké rizality v ose západního vstupního průčelí a na nárožích jižní fasády, kvádrový sokl a zjednodušená hlavní římsa. Zřejmě někdy v posledních desetiletích byla ještě vyměněna okna. Nejspíše smím odhadnout, že „modernizovány“ byly i interiéry, ale tam jsem nezavítal.

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (201203)

Obr. 3. Stav před poslední rekonstrukcí (Google Street View, 2012 – upraveno).

(§6) Nynější „projekt“ byl rozdělen do dvou počinů. Západní část při Tišnovské ulici byla celkem překvapivě navrácena do historické podoby z počátku 20. století.

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (20191004)

Obr. 4. Stav při dokončování rekonstrukce objektu Tišnovská čp. 115 (20191004)

(§7) Bylo doplněno (po zateplení?)3 plastické členění fasád, ale především výrazně „aktualizována“ novější východní část při ulici Za Školou. Vzniklý kontrast mě příliš neoslovil – za sebe bych dal přednost tomu, aby se zde hledalo spíše nějaké „propojení“ v rámci „kontextu“ se stavbou při Tišnovské ulici, ale chápu, že nějak se to rozhodnout muselo (mohla sehrát roli i snaha o „zviditelnění“ výsledků dotace).

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (návrh revitalizace 2017; Stanislava Fixelová)

Obr. 5. Vizualizace (2017). Pohled od jihu (Zdroj: web školy. Autor: Stanislava Fixelová)

(§8) Ovšem právě toto rozhodnutí je také ilustrací ideově stylistických zvažování i ve vztahu k historickému prostředí. Do takových úvah samozřejmě vstupují i obavy z toho, že se investor, projektant či památkáři ocitnou v podezření, že usilují o skanzenifikaci.

Velká Bíteš (ZR), čp. 115, Tišnovská (20191004)

Obr. 6. Nově zřízený střešní štít rizalitu nad vstupem v ose západního průčelí. (20191004)

(§9) Tak či tak se zde zřejmě jedná o pozoruhodné řešení, které lze z hlediska kultivace prostředí historických sídel vyzdvihnout. Samozřejmě s rezervou k nadbytečné výraznosti modernosti východní části komplexu budov.

© Jan Sommer, 20200406

Poznámky

3/ Bohužel nyní nedohledám fotky pořízené během opravy z lešení. Asi jsou zcela ztraceny.

 

2020/04/06 Posted by | opravy památek, rekonstrukce | | Napsat komentář

   

INHH

International Network for the History of Hospitals

New Futures for Replicas

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

https://www.zispotlight.de/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.