Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Rekonstrukce

[Toto je pracovní verze! Za případné komentáře samozřejmě předem děkuji již nyní.]

Jeden z nejvíce frekventovaných termínů v souvislosti s opravami, úpravami či modernizacemi památek. Pro svou obecnost, ale přitom dosud ne zcela vyjasněný obsah, se velmi osvědčuje v běžné komunikaci ohledně zásahů do stavebních památek, přičemž od účastníků komunikace nevyžaduje přesné povědomí o charakteru daného zásahu. Z toho však také více či méně často vyplývají různá nedorozumění.

V praxi se nelze příliš opírat o Památkový zákon. Ten zmíní „rekonstrukci“ pouze jednou, a to v § 14, Obnova kulturních památek: (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

Zatímco zejména restaurování jsou po novelách věnovány 3 obsáhlé a velmi detailní paragrafy (14a – 14c), je termín „rekonstrukce“ ponechán v úplné obecnosti. Ostatně to odpovídá shora uvedenému.

V praxi z toho vyplývají nedorozumění, která v některých případech přímo ohrožují památkovou podstatu „objektů“. Je však otázkou, zda lze v českém jazykovém prostředí dojít ke zcela jednoznačnému vymezení pojmů tak, aby jejich užití bylo vždy chápáno všemi účastníky komunikace stejně. Patrně to není v plné míře dosažitelné.

Z užívání termínu rekonstrukce i souvisejících termínů v médiích plyne, že hranice mezi nimi jsou jasně… nejasné. Z důvodů pestrosti sdělení (které se často i v odborné komunikaci mnozí snaží dosahovat užíváním „synonym“) bývají výrazy kombinovány tak, že adresát sdělení často neví, jestli se mluví stále o stejném tématu či věci. Je důležité i toto sledovat, protože to poskytuje poznatky o tom, jak lidé s termíny „pracují“, jak chápou obsah termínů, případné rozhraní mezi nimi, či „nadřazenost“.

Je rekonstrukce opravou? Nebo obnovou? Je rekonstrukce jedním z „typů“ oprav? Jak o akci souhrnně hovořit, když se např. v rámci jedné akce střecha rekonstruuje, omítka konzervuje, okna repasují, štuky restaurují?

Příklady:

Na zámku v Ploskovicích se opravuje správní budova

27.10.2013 11:56, Zdroj: ČTK. http://www.vz24.cz/clanky/na-zamku-v-ploskovicich-se-opravuje-spravni-budova/ (ověřeno 27.10.2013).

…V areálu zámku v Ploskovicích na Litoměřicku začala rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy. …Kastelánka zámku Jana Zimandlová … sdělila, že s opravami se začalo na počátku října a trvat by měly dva roky. …Z dokumentace zveřejněné na webu vyplývá, že celkovou obnovou má projít dům čp. 38 v zámeckém areálu. …Rekonstruovat se má plášť objektu, nosné konstrukce, dům projde také dispozičními úpravami. Opravy se dotknou i napojení na přípojky sítí a vnitřních rozvodů energií.

Opravy začaly v říjnu, skončit by měly v roce 2015. …“Mělo by tu pak být i zázemí pro návštěvníky či recepce zámku, depozitář. Budova bude sloužit jak návštěvníkům, tak správě zámku,“ dodala kastelánka. Stavební práce podle ní provoz zámku neomezí.

Zrekonstruované národní památky nominovány na ceny

14.5.2015 19:09, Zdroj: Týden/ČTK (ověřeno 15.5.2016 13:40).

Kompletní obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi a obnova tvrze s hospodářským dvorem v Sudkově Dole…

…Oba objekty jsou nominovány v kategorii obnova památky a restaurování.

Stavební obnova kostela spočívala především v sanaci statického narušení stavby, bylo nutné posílit i barokní konstrukci krovu. Opravy se dočkaly omítky vnějšího pláště i interiéru, nový nátěr dostala fasáda kostela i vnitřní prostory. Pracovalo se souběžně se s celkovou obnovou mobiliáře kostela a dvojích varhan.

…Tvrz má kompletně obnovenou střechu. Oprava omítek a vyspárování zdiva se uskutečnila středověkou vápennou technologií.

Statické problémy přestavby historického městského domu

25.6.2016, Zdroj: TZB-info (ověřeno 25.6.20160 08:00).

Při rekonstrukci areálu radnice okresního města bylo rozhodnuto zásadně přestavět stávající zchátralý řadový objekt. …části domu byly chráněny památkovou péčí – jednalo se o středověké sklepy pod domem a o uliční zeď…

Návrh rekonstrukce: Mimo fasádu do ulice a sklepů byl dům opatrně zbourán; nový návrh dispozice pak respektoval požadavky památkové péče. Protože bylo účelné propojit dům s vedlejšími, úřadem také používanými objekty, bylo dohodnuto vhodně upravit výškové úrovně nových stropů.

Fasádní zeď byla zachována a staticky zajištěna svislým předepnutím pomocí lan… Rekonstruovaný objekt byl úspěšně postaven…

Reklamy

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

Zamki na nowo

Blog poświęcony odbudowie historycznych zamków w Polsce

Heritage Times

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Research Center Sanssouci

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD...

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Tomáš Stěhule

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

ArcHerNet

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Denkmalberatung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Picarrsa's Blog

Just another WordPress.com site

KACHNA SE KOCHÁ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Art History Teaching Resources

Peer-populated resources for art history teachers

Bodleian Digital Library

A Bodleian Libraries blog

varia, curiosa et memorabilia

vienna, glasgow & beyond

MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

WebUrbanist

Urban Art, Architecture, Design & Built Environments

Zapomenuto.cz

Opuštěné a zapomenuté stavby

Medieval Art Research

Send in your call for papers, conference programmes, new book suggestions and other medieval art history things to mail@medievalartresearch.com for us to share them with our community of researchers

Europeana Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

History From Below

Musings on Daily Life in the Ancient and Early Medieval Mediterranean By Sarah E. Bond