Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Rekonstrukce

[Toto je pracovní verze! Za případné komentáře samozřejmě předem děkuji již nyní.]

Jeden z nejvíce frekventovaných termínů v souvislosti s opravami, úpravami či modernizacemi památek. Pro svou obecnost, ale přitom dosud ne zcela vyjasněný obsah, se velmi osvědčuje v běžné komunikaci ohledně zásahů do stavebních památek, přičemž od účastníků komunikace nevyžaduje přesné povědomí o charakteru daného zásahu. Z toho však také více či méně často vyplývají různá nedorozumění.

V praxi se nelze příliš opírat o Památkový zákon. Ten zmíní „rekonstrukci“ pouze jednou, a to v § 14, Obnova kulturních památek: (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

Zatímco zejména restaurování jsou po novelách věnovány 3 obsáhlé a velmi detailní paragrafy (14a – 14c), je termín „rekonstrukce“ ponechán v úplné obecnosti. Ostatně to odpovídá shora uvedenému.

V praxi z toho vyplývají nedorozumění, která v některých případech přímo ohrožují památkovou podstatu „objektů“. Je však otázkou, zda lze v českém jazykovém prostředí dojít ke zcela jednoznačnému vymezení pojmů tak, aby jejich užití bylo vždy chápáno všemi účastníky komunikace stejně. Patrně to není v plné míře dosažitelné.

Z užívání termínu rekonstrukce i souvisejících termínů v médiích plyne, že hranice mezi nimi jsou jasně… nejasné. Z důvodů pestrosti sdělení (které se často i v odborné komunikaci mnozí snaží dosahovat užíváním „synonym“) bývají výrazy kombinovány tak, že adresát sdělení často neví, jestli se mluví stále o stejném tématu či věci. Je důležité i toto sledovat, protože to poskytuje poznatky o tom, jak lidé s termíny „pracují“, jak chápou obsah termínů, případné rozhraní mezi nimi, či „nadřazenost“.

Je rekonstrukce opravou? Nebo obnovou? Je rekonstrukce jedním z „typů“ oprav? Jak o akci souhrnně hovořit, když se např. v rámci jedné akce střecha rekonstruuje, omítka konzervuje, okna repasují, štuky restaurují?

Mnohé nejasnosti souvisejí i s užíváním velmi obecného výrazu v jiných oborech lidské činnosti (viz kapitolu „Rekonstrukce v jiných oborech lidské činnosti“).

Příklady z praxe památkové péče:

Na zámku v Ploskovicích se opravuje správní budova

27.10.2013 11:56, Zdroj: ČTK. http://www.vz24.cz/clanky/na-zamku-v-ploskovicich-se-opravuje-spravni-budova/ (ověřeno 27.10.2013).

…V areálu zámku v Ploskovicích na Litoměřicku začala rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy. …Kastelánka zámku Jana Zimandlová … sdělila, že s opravami se začalo na počátku října a trvat by měly dva roky. …Z dokumentace zveřejněné na webu vyplývá, že celkovou obnovou má projít dům čp. 38 v zámeckém areálu. …Rekonstruovat se má plášť objektu, nosné konstrukce, dům projde také dispozičními úpravami. Opravy se dotknou i napojení na přípojky sítí a vnitřních rozvodů energií.

Opravy začaly v říjnu, skončit by měly v roce 2015. …“Mělo by tu pak být i zázemí pro návštěvníky či recepce zámku, depozitář. Budova bude sloužit jak návštěvníkům, tak správě zámku,“ dodala kastelánka. Stavební práce podle ní provoz zámku neomezí.

Zrekonstruované národní památky nominovány na ceny

14.5.2015 19:09, Zdroj: Týden/ČTK (ověřeno 15.5.2016 13:40).

Kompletní obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi a obnova tvrze s hospodářským dvorem v Sudkově Dole…

…Oba objekty jsou nominovány v kategorii obnova památky a restaurování.

Stavební obnova kostela spočívala především v sanaci statického narušení stavby, bylo nutné posílit i barokní konstrukci krovu. Opravy se dočkaly omítky vnějšího pláště i interiéru, nový nátěr dostala fasáda kostela i vnitřní prostory. Pracovalo se souběžně se s celkovou obnovou mobiliáře kostela a dvojích varhan.

…Tvrz má kompletně obnovenou střechu. Oprava omítek a vyspárování zdiva se uskutečnila středověkou vápennou technologií.

Statické problémy přestavby historického městského domu

25.6.2016, Zdroj: TZB-info (ověřeno 25.6.20160 08:00).

Při rekonstrukci areálu radnice okresního města bylo rozhodnuto zásadně přestavět stávající zchátralý řadový objekt. …části domu byly chráněny památkovou péčí – jednalo se o středověké sklepy pod domem a o uliční zeď…

Návrh rekonstrukce: Mimo fasádu do ulice a sklepů byl dům opatrně zbourán; nový návrh dispozice pak respektoval požadavky památkové péče. Protože bylo účelné propojit dům s vedlejšími, úřadem také používanými objekty, bylo dohodnuto vhodně upravit výškové úrovně nových stropů.

Fasádní zeď byla zachována a staticky zajištěna svislým předepnutím pomocí lan… Rekonstruovaný objekt byl úspěšně postaven…

Rekonstrukce v jiných oborech lidské činnosti

Rekonstrukce zločinu v rámci policejního vyšetřování či soudního jednání. V zásadě efemérní procedura, při které jsou podle svědectví a reálných možností v čase a prostoru „rekonstruovány“ pohyby jednotlivých osob či předmětů po místě „činu“.

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Das ZI aus dem Homeoffice

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London

Museum and the City

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The Bunget Arts & Culture

the propaganda of art and history