Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bosa, bosáž

Česká placka > Slovníček > B

(CEST: 29.8.2011, 9:30, 9:50; 16.9.2011, 23:00)

Zejména v římské antice plasticky vystupující, neopracovaný, nebo jen hrubě „otlučený“ líc kvádru ve zdi podružného kultovního či estetického významu (pevnostní hradba, taras či podezdívka pod vyvýšenou stavbou chrámu).

Vélia
Bosované kvádry nebyly cizí ani „starým Řekům“.

Estetické působení takových kvádrů připomíná skalisko s jeho nezdolností (v pradávných dobách dávalo opanování skaliska neobyčejnou strategickou výhodu a nepochybnou možnost ovládat okolní komunitu). Čili někdy utilitární prvek „bosy“ byl hojně užíván také záměrně, jako symbolický či výtvarný element (zejména v raně gotické štaufské architektuře /viz aktuální publikaci Buckelquader in Österreich/, v renesanci a novorenesanci), přičemž byl nejednou jako povrchová úprava napodobován plasticky ve štuku (omítce), ale i „iluzívně“ sgrafitem či malbou.

Cheb (okres Cheb), hrad, bergfrit
Románská věž chebské císařské falce.

Policastro Bussentino (Itálie, Campania, Salerno), castello
Nároží armované bosovanými kvádry (Itálie, poč. 14. století).

Loket (okres Karlovy Vary), hrad
Kvádry s bosami v nároží jednoho z paláců hradu v Lokti (kvádry patrně pozdně románského původu snad použity druhotně; uvažuje se však o jejich vytvoření až na počátku 15. století, podobně, jako se zřejmě v kombinaci symblického vyjádření a výtvarných požadavků uplatnily na císařském paláci na Točníku).

mm110829-pms-XXXX-trziste-X-0001-110829-DSC_0101
Renesanční sgrafitová bosáž, též označovaná jako rustika.

čp. 214/III, Nerudova 20, Praha, Malá Strana
Reliéfní bosáž imitovaná v baroku kvádrovým zdivem s odlišným spárořezem.

Zejména v romanticky historizujícím období novorenesance se „bosáž“ „plastická“ i „iluzívní“ stala nedílnou součástí architektonického stylového aparátu.

čp. 203/III, Malostranské náměstí 14, Praha, Malá Strana

V aktuální době je plastická bosáž rovněž částí stavebníků a architektů přijímána vstřícně (či trpěna), avšak stav technologií často vede k „olepování“ fasád prefabrikovanými prvky vytvořenými s užitím moderních plastických materiálů.

čp. 391, Milevsko (okres Písek)
Imitace historizující „bosáže“.

Teplá (okres Karlovy Vary), čp. 345, hotel U nádraží

mm110803-lexcp-bosaz-polystyren-dekoracniprvky-cz
Příklad moderní imitace bosy v katalogu dodavatelské firmy.

„Původní“ bosy měly skutečně podobu neopracované „boule“ či „hroudy“, jak to odpovídá významům v některých románských jazycích dodnes. Opracovány byly obvykle jen lemující stezky a ložné plochy kvádru, umožňující sesazení zdiva. Velmi pravděpodobně byla na počátku úvaha, že v další fázi stavebních prací budou předstupující hmoty kamene odstraněny. Od počátků (západního?) stavitelství však bosované kvádry jednak přijímaly významy symbolizující moc a sílu, jednak začaly být uplatňovány jako výtvarný atribut, komponovaný v rámci uměleckého celku stavby. V dobách historizujících také jako odkaz na stavitelství minulosti.

Valeč (okres Karlovy Vary), zámek
Reliéfní provedení (iluzívních?) novorenesančních plastických bos používalo širokou škálu výrazových prostředků.

V širším pojetí stavby např. v rozsahu průčelí se systematický výskyt bos označuje jako bosáž. Pokud předstupující pásy překračují prvky typu polosloupu, můžeme mluvit o pásové bosáži.

Praha, Malá Strana, kostel sv. Josefa

Také ta může být „autentická“, nebo napodobená plasticky (kamenosochařským reliéfem, štukem apod.), či „iluzívně“ v ploše (malbou, sgrafitem…); zatím pomíjíme dočasné prostorové iluze v oboru programování v příslušném směru; s metodou příslušnou prodejnosti na monitoru PC rozumně zobrazitelných a prodejnýdch „her“.

čp. 258/III, Malostranské nám. 13, Praha, Malá Strana
Příklad mohutně působící plastické napodobeniny pásové bosáže z období klasicismu.

čp. 298/III, Karmelitská 22, Praha, Malá Strana
Příklad kubistické modifikace bosáže.

Jako bosa bývají označovány také hrubé „polotovary“ projektovaných plasticky kamenicky zdobených architektonických článků, pokud nebyly v dalším průběhu stavebních prací dokončeny.

kostel Panny Marie Sněžné, Praha, Nové Město
Příklad „bos“ nedokončených gotických konzol baldachýnů.

V tomto smyslu lze jako „bosy“ chápat i šmorce připravené k navázání plánované sousední stavby (stavební etapy). Takovou podobu mohou mít i vystupující kameny zbylé po odstranění nějaké části stavby.

Jako „bosu“ pak lze do jisté míry přeneseně označovat i erodovaný relikt původně předstupujícího prvku.

čp. 170/III, Sněmovní 15, Praha, Malá Strana

Význam výrazu „bosa“ se také může týkat i jiných částí architektonické či konstrukční struktury, v závislosti na místním kulturním vývoji. Např. angličtina běžně označuje jako „bosy“ svorníky v průsečících klenebních žeber (či dokonce i profilovaných trámů gotického stropu).

Ecclesfield, Yorkshire, St. Mary's church, roof, boss

Související témata

V češtině není terminologie zcela ustálená. Zdá se, že se častěji setkáme s označením bosované (bosové) zdivo, nežli s poněkud archaicky působícím „hlízovým zdivem“, i když to dalo jméno proslulé Hlízové věži na Zvíkově.

Označení „bosa“ pro vystupující nepravidelný útvar z kamene, zejména pokud se jedná o dochovaný do zdiva osazený polotovar,  k jehož dokončení v době stavby nedošlo, je „výsadou“ oboru dějin umění. Asi jej používají i sochaři či restaurátoři kamenných památek.

V běžné komunikaci se někdy stírá rozdíl mezi „bosáží“ a „rustikou“, i když encyklopedické definice nepřehlédnutelně rozlišují. Na druhé straně rustika na české Wikipedii s bosáží spíše souzní (CEST 29.8.2011, 14:07), možná správně.

V cizích jazycích se setkáváme s různými variantami odvozenými z latiny (bosse). V němčině je známý „Buckelquader“ (termín je používaný poměrně důsledně, takže je velmi „účinný“ i při užití internetových vyhledávačů). Příslušnému encyklopedickému heslu tč. chybí český ekvivalent. Ve francouzštině vidíme oprávněné poukazy na významné vzorové příklady, ale např. na nějakou rozsáhlejší sbírku variantních příkladů nad rámec středoškolské učebnice musíme resignovat.

Určité paralely najdeme u některých typů „kyklopského zdiva“ (i když ve vyobrazeném případě nedovedeme pouhou prohlídkou usoudit, kde původně probíhala hranice mezi nadzemní a základovou partií; seriózní výsledky zkoumání konkrétního případu jsou většinou v reálném čase nedostupné).
Alatri (Itálie, Lazio)

Problematika je komplikovaná zejména v tom smyslu, že není snadné ji formulovat komplexněji v kondenzované podobě. Předem proto děkuji za shovívavost a podněty k tomuto pokusu.

Reklamy

1 komentář »

  1. […] jsem se o další heslo „památkového slovníčku“, „Bosa, bosáž“. Jsem si vědom kusosti, i když jsem se snažil postihnout i verze, které encyklopedie […]

    Pingback od Bosa – další malý polotovar potenciálního hesla v památkovém slovníčku « Česká placka | 2011/08/29 | Odpovědět


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge

Historic Environment Scotland Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

http://bauforschungonline.ch/fr/feed.xml

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Le blog de l'APAHAU

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

WienSchauen

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

LES AMIS DE VEYRINES

Association de sauvegarde et de valorisation de l'Eglise de Veyrines

the Virtual Curation Laboratory

@ Virginia Commonwealth University. Make It Virtual.

ProArt

ProArt pretende difundir diversos contenidos relacionados con la Historia del Arte