Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Výstava Pernštejnové a jejich doba. První dojmy

Spíše „útržkovité dojmy“, vybrané z převážně pozitivního souhrnného názoru ze zběžné prohlídky.

čp. 186/IV, Hradčanské nám. 1, Praha, Hradčany
(Výstava se koná v čerstvě zpřístupněném bývalém Salmovském paláci na Hradčanském náměstí v Praze.)

Na výstavu jsem zavítal hlavně po přečtení kritických poznámek ze strany prvních návštěvníků; připomínky se týkaly hlavně popisek exponátů, umístěných pro pozorovatele nepříliš výhodně (na podlaze podél prohlídkové trasy), někdy neúplných, nebo situovaných bez vztahu k exponátům.

Pernštejnové a jejich doba - výstava 2012
(Návštěvnice se shýbá k popisce na podlaze.)

Napřed je nutné říci, že výběr exponátů je skutečnou reprezentací kulturního dědictví vytčené doby, ale i vynikajících hodnot uchovávaných v našich sbírkách (tuším, že pár předmětů je i z hradů a zámků na Slovensku). Je možné, že někomu bude připadat vhodnější prezentovat předměty přímo např. na hradech a zámcích, kde jsou součástí tradičního mobiliáře. Ale myslím, že vůbec není na škodu představit takové promyšlené soubory, neboť některé souvislosti se (např. mně, ne zcela zasvěcenému) mohou jevit zřetelnější. Proto je asi na místě připojit se k některým názorům o možnosti více využít vzdělávacích možností nabízených vytvořenými soubory. Ale s vědomím, že jde o pozoruhodný výstavní počin…

Pernštejnové a jejich doba - výstava 2012

Za sebe považuji výstavu za pozoruhodnou a velmi sdílnou. Nemohu popřít správnost některých kritických postřehů (FB, diskuse na webu NPÚ…). Jeví se mi však jako do jisté míry okrajové; snad ale ve své konstruktivní části dojdou ohlasu při probíhajících korekturách výstavy.

Podobné výstavy mají samozřejmě zvláštní vlastnosti a „kolorit“ z hlediska vystavovatelského, výstavnického pojetí. Projevem těchto snah či představ bývá třeba potemnělost fundusu (to se zde týká zejména nevelké místnosti s několika knihami, kde je sice z hlediska zachování papíru i desek přínosem tlumené osvětlení, ale popisky na šedém podkladu na skle vitrín prakticky není možné přečíst – snad s baterkou, přičemž ve vitrínách je uložena i světluvzdorná keramika),

Pernštejnové a jejich doba - výstava 2012

nebo aranžování popisek daleko od předmětů a bez zřetelného vyjádření vztahu mezi texty a prezentovanými věcmi (to zde nalezlo podobu v popiskách na podlaze, u kterých se teprve vylučovací metodou lze dopracovat k odhadu, která patří k čemu; jinak popisky na podlaze byly dosti důrazně kritizovány, ale podle mého je kontrast a velikost písma vhodná ke čtení v případě, že disponujete brýlemi, se kterými vidíte dobře při chůzi; takže, i když je nalepení na podlaze poněkud nezvyklé, polohu a podobu popisek by z hlediska čitelnosti nebylo třeba výrazně měnit).

Jinak jsou exponáty uspořádny přehledně a většinou úspěšně navozují atmosféru zabydlených místností…

Pernštejnové a jejich doba - výstava 2012

Z komentářů pořadatelů jsem však pochopil, že aktuálně jsou prováděny ještě dílčí úpravy instalace, na jejíž přípravu asi nebylo vytvořeno optimální množství času. Čili jde asi hlavně o problém systémový (kapacitní).

Popisky jsou velmi různě obsáhlé, což ale může být nějak logicky odvozeno od vlastností exponátu a dostupných informací. V některých případech se jedná téměř o stručná katalogová hesla. Jinde je uvedeno pouze místo uložení (galerie, muzeum, hrad či zámek), někde je navíc i místo vzniku díla (Španělsko, Německo…) a autorství (malíř, dílna, okruh…).

Návštěvník se ocitne v poněkud nejasné situaci v momentě, kdy jednak nedovede dobře určit vztah popisky s nějakým cizokrajným názvem (ložnice) a vystaveného předmětu. A hlavně, když zjistí, že třeba u výběru v některé místnosti je méně popisek než exponátů…

Pernštejnové a jejich doba - výstava 2012

Dosti by tak pomohla nějaká publikace, která při únosné ceně jednak představila vystavené předměty podrobnějším způsobem, jednak by podpořila vzdělávací ambice… Odhaduji, že se na ní však pracuje. Za sebe bych dovedl ocenit i webovou verzi…

Zaujaly mě i vybrané architektonické články. Vzhledem k významu, kterého dosáhly na pernštejnských stavbách terakotové prvky, stálo by za to i těmto i dalším souvislostem stavitelství (typologie, konstrukce, výzdoba, slohové a další souvislosti) rovněž věnovat nějakou pozornost. Nicméně to se zřejmě už začínáme rozbíhat do nároků, které by vyžadovaly, aby se přípravám odborný kolektiv mohl věnovat třeba i pár let…

Pernštejnský rok

Každopádně je nepochybné, že se podařilo soustředit úchvatný soubor, skutečně dobu zpřístupňující (např. způsobem vhodným i pro školní „výpravy“). A dobře ukazující i na význam (většinou) státních sbírek, ve kterých jsou díla nedozírné hodnoty spravována a uchovávána pro budoucnost.

Pernštejnové a jejich doba - výstava 2012

Asi tak lze prozatím doporučit odložení návštěvy ještě o pár dní, ale rozhodně ji neopominout :-).

Výstava ovšem tvoří součást rozsáhlého komplexu akcí Pernštejnského roku. Nejkomplexněji jsou informace dostupné ZDE. Některé informace pořadatelů jsou aktualizovány na stránce Pernštejnský rok. Zájemci o tyto akce dostanou návštěvnický slevový průkaz, do kterého mohou sbírat razítka. Držitelé plně orazítkovaného průkazu se mohou účastnit slosování o ceny. Přeci jenom však celkové pojetí prezentací nepůsobí příliš komplexně…

Návštěvnický pas:

Reklamy

2012/05/22 Posted by | prezentace, výstava | , | Napsat komentář

Stará zahradní lavička nás právě opouští

Pokusil jsem se ji aspoň trochu zdokumentovat, protože je opravdu velmi pohodlná, takže by se to mohlo hodit i nějakému výrobci, který by chtěl lidem opravdu prospět. Kdyby se někdo takový našel, mohl bych mu korodovanou a již nepoužitelnou lavičku za odvoz věnovat třeba aspoň k oměření (ale musel by se asi ozvat během tak 6 hodin, protože pak s tímto již oželeným produktem směřuji do sběrného dvora). Na muzejní exponát to samozřejmě není, i když… Ale třeba někde podobné už mají. Spíše však je běžné, že se takové obyčejné věci bez velkého rozmýšlení zahodí. Tak aspoň těch pár fotek se základními rozměry pro případné zájemce o tento dosti specifický typ mobiliáře a třeba pro budoucnost.

Zahradní lavička

2010/08/09 Posted by | ohrožení památek, zánik památek, ze života památek | , | Napsat komentář

   

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge

Historic Environment Scotland Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

http://bauforschungonline.ch/fr/feed.xml

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Le blog de l'APAHAU

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

WienSchauen

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

LES AMIS DE VEYRINES

Association de sauvegarde et de valorisation de l'Eglise de Veyrines

the Virtual Curation Laboratory

@ Virginia Commonwealth University. Make It Virtual.

ProArt

ProArt pretende difundir diversos contenidos relacionados con la Historia del Arte