Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Go Historic! Go!

Hledáme-li informace o památkách, činíme tak dnes stále častěji na internetu. Nabídka informací je široká, ale převážně narazíme na stránky málo přehledné, komplikované, s nejasným a vždy jiným systémem vyhledávání, až bizarním tříděním, osobitým názvoslovím… Většina turistických stránek nakonec obsahuje pár obdobných historických údajů (ostatně se nemají proč lišit), především však „obalených“ spoustou blikajících a cukajících se reklam.

Oficiální přehledy památek zase většinou neobsahují prakticky nic využitelného na cestě. Někdy sice uvítáme např. informace o okolních restauracích či penziónech, ale zpravidla zcela postrádáme jakékoliv navigační pomůcky v památkovém fondu (sousední památky, okolní památky stejného druhu, okolní památky z podobné doby, od stejného architekta, se stejným majitelem, atd. apod.)

Oživením je tak každý pokus vyjít vstříc potřebám obyčejných zájemců o kulturní dědictví (nikoliv jen zarytým milovníkům IT vymyšleností). Jedním ze zdařilejších řešení se z mého pohledu jeví být stránka gohistoric.com. Proto jsem přesvědčen, že by se jí mohli programátoři zabývat a inspirovat.

Go historic! Go!

Stránka je výjimečně propracovaná z hlediska informovanosti uživatele o tom, kde se ve struktuře stránek nachází a jaké přitom má další možnosti procházení dostupnými informacemi. Též maximálně využívá všemožných navigačních pomůcek a pojítek v souvisejících kontextech.

Promyšlené jsou také možnosti zařazení do „kategorií“, vazba na slovníček, a v neposlední řadě také na „časovou osu“, docela šikovně umožňující odkazy na „data“ i slohová období.

Autorka popisuje nabídku funkcí zde:
Go Historic is live!

Přitom systém autorce umožňuje zařazovat do místní, časové, typologické i dalších souvislostí zařazovat i snímky posbírané během výletů či procházek městy (ale nezařazené snímky jsou sdíleny z obsáhlé galerie na Flickru; tak mohou být v rámci blogů zařazeny i náladové snímky, které nesouvisejí s „katalogizovanými“ památkami).

Ukažme si základní vlastnosti na jedné ze zvláště dořešených památek, římském chrámu Santa Maria Maggiore. Dopracovat se můžeme k řadě zřejmě postupně doplňovaných „detailů„, tedy součástí dané stavby (toto detailní členění je zřejmě spíše ověřováním možností). Na této úrovni však již nemůžeme procházet mezi jednotlivými „detaily“. To je možné návratem na vyšší úroveň, i když by se nabízel např. plánek (podobně jako vyznačení blízkých památek v mapách). Ale to možná bude další krok ve vývoji. V jistém smyslu se s „detaily“ překrývají „objekty„.  Zde se také můžeme seznámit s „objekty“ v okolí. Ale chybí nám tu již zpětná navigace na stavební celek kostela, protože jsme byli přesunuti do „virtuálního muzea“, které je z těchto „objektů“ sestavováno. To by nevadilo, kdyby v záhlaví stránky byly obě navigační linie (drobečkové navigace).

U fotografií ovšem je uvedeno, na kterých stránkách jsou použity, např. zde. (to je praktické řešení podobné tomu, jak jsou vazby zpřístupňovány ve Wikimedia Commons). Současně je možné posouváním náhledů procházet další fotky objektu či detailu.

Mnohé detailní úrovně ovšem nejsou plně funkční, protože autorka i podle datovaných aktualizací na systému stále pracuje. Celý systém je navržen jako řekněme plně otevřený a schopný nepřetržitých aktualizací a doplňků (aktualizace lze sledovat na úvodních stránkách kategorií apod.).

Pro slovník je důvtipně využit tezaurus Gettyho institutu, propojený ovšem s příklady z databáze, např. „opatství„.

Je to správnější řešení, než opět vytvářet vlastní slovník. (Zdá se, že po letech se směřuje k propojením s „národními autoritami“ i v NPÚ v rámci IISPP.)

Stránka je rozhodně zajímavá jako výraz snahy přinést odpověď na potřeby cestovatelů za památkami tam, kde většina obvyklých nástrojů více méně selhává. Autorce tak můžeme s nelíčeným vlastním zájmem o tuto problematiku držet palce a přát jí dostatek podpory i případných spolupracovníků. (Současně však stránku lze vidět i jako výsledek snahy najít řešení obecnějšího problému při pořádání vlastních dokumentů.)

Nicméně je třeba jako vždy především hledat cesty k univerzálnímu řešení, umožňujícímu širokou kooperaci, jak v ně věřím. Projekt Go historic obsahuje několik velmi důvtipných řešení, která by měly v principu uplatnit i oficiální databáze, zřejmě i jednotlivci (většinou přistupující k vlastním archivům ledabyle, anebo s nevyslovenou představou, že jim systém vštěpí „časem“, případně koncipují strukturu vždy nově, „od nuly“), asi i wikipedisté apod.

Aktualizace 18.12.2012:

Musím podtrhnout detailní okolnosti systému, které by měli vzít v potaz mnozí odborníci koncipující stránky zpřístupňující sbírkové fondy a památkové objekty. Stránka umožňuje velmi přehledné propojení „objektů“ (zde historický psací stůl) s jeho momentálním umístěním, „sousedními“ předměty, předměty stejného druhu, z doby vzniku, informacemi o (významném) historickém majiteli (přitom je vše zobrazeno v mapě, propojeno na slovníky…) atd., apod.

Jane Austen's Writing Desk

2012/12/17 Posted by | dostupnost dat, evidence památek, odkazy, weby | | Napsat komentář

   

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Das ZI aus dem Homeoffice

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London

Museum and the City

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The Bunget Arts & Culture

the propaganda of art and history