Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Autenticita

[Toto je pracovní, resp. možná jen pokusná verze! Ale za Vaše případné komentáře jsem předem vděčen již v této fázi.]

Pravost. Doložitelný (samozřejmě úměrně znalostem věci) historický vznik. Tedy jistota, že se např. nejedná o kopii, podvrh nebo pod. Nelze ovšem pominout, že stejně jako původní (originální, prvotní) věc má svou autenticitu, má ji i kopie, i když vlastnosti, míra, intenzita… takové autenticity je v zásadě jiná. Vidíme z toho ovšem i to, že autenticita není oddělitelná od pozorovatele, že je vlastně vytvářená až jeho účastí, jeho hodnocením, čili že závisí i na jeho duševním rozpoložení, znalostech, míře poučení. Přesto je častým jevem v teorii i praxi památkové péče „víra“ v možnost definice či poznání objektivních znaků či míry autenticity.

Přesvědčivost. Věrohodnost. Ověřitelná kombinace vlastností, založená zejména na pravosti, ale také na „čitelnosti“ takových znaků, jejich zřetelnosti pro toho kterého pozorovatele, míře jejich převrstvení „neautentickými“ prvky apod.

Působivost. Úměrně znalosti pozorovatele schopnost vyvolat dojmy o přesvědčivé pravosti. Tuto působivost v různé míře mohou vyvolávat jak věci pravé, tak nepravé.

Obdobně se často hovoří o autenticitě zážitku, např. o atmosféře místa, koncertu…

Objektivní stanovení autenticity. Takové stanovení je sice vždy časově a kulturně podmíněné, ale je podmínkou pro administrativní odborné vykonávání ochrany památek na základě právních podmínek. Také v tomto smyslu ovšem je chápání autenticity svědectvím o dané době a „zapisuje se“ do tváře památky jako „stopa doby“ pro budoucnost. A ovšem je také předmětem úvah a diskusí, které zpravidla mají za následek postupné proměny přístupu lidí i „systému“ k pojímání autenticity.

Míra autenticity.

Respekt k autenticitě.

Ohrožení autenticity. Kromě samovolného chátrání je zdrojem rizik především nepochopení aktérů nějakého zásahu do věci pro její autenticitu.

Narušení autenticity. Může k němu docházet samovolně (např. rozpad stavby > zřícenina > archeologizace > likvidace; ovšem v každém takovém stavu opět existuje specifická autenticita, kdy změnu věci můžeme znovu intenzivně chápat jako nepřijatelné narušení autenticity), nebo záměrně.

Míra narušení autenticity. Její vnímání je opět svědectvím „o době“ i o tom, jak se v momentálních společenských podmínkách projeví individuální pocity při hodnocení.

Ztráta autenticity. Takový účinek bývá v památkové péči přičítán tzv. necitlivým zásahům, které autenticitu památky nerespektují.

„Neautentičnost“. Často slyšíme při hodnocení historických věcí o různých jejich vlastnostech jako „neautentických“. Nejčastěji se to týká např. necitlivých doplňků, které „narušují“ autenticitu. Jak bylo naznačeno výše, jsou v jistém smyslu i tyto doplňky autentickým svědectvím – o době svého vzniku, o přístupu k památce.

Příklady:

Ztráta autenticity pociťovaná u výsledků opravy památky:

Valeč 2013

středa  16. 10. 2013 – David Merta, zdroj: http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=595&blog_date=2013-10-16. Ověřeno 27.10.2013, 8:30 CET

Po takřka roce jsme navštívili Valeč, respektive zámek ve Valči. Je pozoruhodné sledovat rekonstrukci celého areálu, která začíná finišovat. Ještě před třemi roky zde byla rozpadající se ruina, se dala očekávat už snad jen její postupná archeologizace. A dnes tu máme renesanční objekt hezčí, než v době své výstavby. O hospodářském dvoře nemluvě. Zde je zcela nově vystavěno západní křídlo. Zámek již jako hotel funguje od konce června. Teď probíhají práce na nejzazších částech bývalého hospodářského dvora. Opět člověka napadá otázka ve vztahu k autentičnosti. Ze své vlastní zkušenosti vím, že jakákoliv sebecitlivěji provedená oprava pel autentičnosti setře. Z tohoto pohledu by snad bylo lepší, aby se stavba dále rozpadala a zůstala tedy ryze autentická. Leč z logiky věci a vůbec, když se oprostíme od těchto představ, je lepší, že se zámeckému areálu dostalo (a nadále dostává) takovéto velkorysé opravy.

Autentické vzpomínky

12.11.2014 − Stydím se za stát, kde důchodci šacují kontejnery. Školy vychovávají otroky, hrozí zánik naší státnosti a válka. Disidentka a spisovatelka Lenka Procházková k výročí listopadu 89 (rozhovor), zdroj. Ověřeno 12.11.2014, 09:15 CET.

…[někteří bývalí disidenti se občas scházejí]v knihovně nebožtíka Václava Havla. Jednou jsem tam taky zašla. // Jenom jednou? Jak je to možné? Vždyť máte ráda vzpomínky! // Chci si je uchovat v té autentické podobě bez korektur pozdějších zkušeností.

Počítačová hra historicky autentická

Klara Hübnerová: Stereotypy v Kingdom Come: Václav a Zikmund jako z Jiráska, 20180405, online  (ver. 20180406)

„Historické počítačové hry se čím dál tím častěji pyšní přívlastky jako autentická, realistická nebo historicky pravdivá. Málokdo ale vstoupí do počítačového historického dobrodružství proto, aby zjistil, „jak to opravdu bylo“. Co si tedy máme myslet o historičnosti hry Kingdom Come: Deliverance, kde se návrhářský tým v čele s Danielem Vávrou hlásí otevřeně k tradici velkého dějepisce 19. století, německého historika Leopolda von Ranke, jehož jméno je spojováno s uvedeným bonmotem? A je deklarovaná historická pravda opravdu historická?

Z odborného pohledu jsou hesla jako „historická pravda“, „realismus“ nebo „autenticita“ vysoce problematická, a to především proto, že nemají absolutní platnost: každé vyprávění dějin zůstává konstrukcí z hlediska té současnosti, ve které vzniká. Dále závisí historičnost na dochování historického materiálu a na metodických schopnostech toho, kdo ho interpretuje. A konečně má na ní vliv i ideová tradice psaní o daném problému.

Ptáme-li se tedy na historickou autenticitu v Kingdom Come, nejde o kritiku rekonstrukce, která by obstála před odborným publikem, nýbrž spíše o věrohodnost realizace středověku z roku 1403. Vysoce realistické je například vizuální zpracování, které bere dech i expertovi, a procházky hrady, mlýny, kostely a krčmami jsou někdy lákavější nežli souboje, a to i přes některé výhrady k pojetí architektury.

Nás ale v tomto textu především zajímá, jak to vypadá s historicitou osob počátku 15. století. Pohled na příběh královských bratrů Zikmunda a Václava, který tvoří historický rámec pro fiktivní dobrodružství mladého Jindřicha, poukazuje spíš na opak: zde autoři očividně čerpali spíše z literárních stereotypů, nežli z aktuálních výsledků vědeckého bádání…“

Povídání je to trochu neuspořádané, ale zde se ocitá pro ty komentované souvislosti autenticity historické, autenticity dnešního podání apod. Je z toho vidět, že to není nějak ustálené, přičemž to nelze řešit předpisy. Ale např. specialisté v různých historických či památkových oborech by měli přijímat, že podstatné je jejich soustředění na autentickou přesnost, zaujetí detailem i na srozumitelnost interpretace.

Autenticita v hudbě

To je poměrně frekventované užívání termínu, obvykle ve smyslu přesvědčivost, umělecká intenzita apod.

Daniel Konrád: Recenze: Bob Dylan poprvé v Brně. Bez harmoniky, po letech komorní, skvělý (magazin.aktualne.cz; 20180416)
„Technicky přesvědčivým zpěvákem nebyl nikdy, vždy to ale vyvažoval autenticitou a emocemi.“

Související:

Důkazy autenticity Starého zákona… http://www.abcviry.cz/index.php/vse-o-nabozenstvi/o-bibli/115-autenticita-knih-sz

Autenticita kulisy.

Reklamy

komentáře 2 »

  1. […] či jeho demontáže a opětného sestavení, přičemž jde o citlivé problémy zachování míry autenticity jako pravosti, původnosti, dochovanosti či hodnověrnosti památky. Bohužel se potřeba […]

    Pingback od Zrekonstruování a jiná znovinaření? « Česká placka | 2015/08/17 | Odpovědět

  2. […] datováno do roku 2014 a třeba se podaří zjistit i filmová políčka, kde si „zahrálo“. Autenticita kulisy pak třeba dojde také svého přiměřeného […]

    Pingback od Autenticita kulisy « Česká placka | 2016/03/06 | Odpovědět


Napsat komentář k Zrekonstruování a jiná znovinaření? « Česká placka Zrušit odpověď na komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge

Historic Environment Scotland Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

http://bauforschungonline.ch/fr/feed.xml

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Le blog de l'APAHAU

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

WienSchauen

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

LES AMIS DE VEYRINES

Association de sauvegarde et de valorisation de l'Eglise de Veyrines

the Virtual Curation Laboratory

@ Virginia Commonwealth University. Make It Virtual.

ProArt

ProArt pretende difundir diversos contenidos relacionados con la Historia del Arte