Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

OPD jako závažná součást výroční zprávy NPÚ

V kapitole Výroční zprávy NPÚ za rok 2014 (PDF) věnované odborným i jiným úlohám NPÚ jsou uvedeny i výzkumné činnosti v oblasti historické architektury a staveb:

NPÚ provádí operativní i standardní stavebněhistorické průzkumy („SHP“), operativní dokumentace, urbanistické průzkumy, archivní průzkumy, přitom se prioritně zaměřuje na památky ve správě NPÚ a zejména na průzkum a dokumentaci záchranného charakteru na památkách, kterým hrozí buď zánik nebo výrazné snížení architektonických a historických hodnot.

(Výroční zprávy dostupné on-line naleznete ZDE.)

Je nepochybné, že tyto činnosti jsou prvořadě důležité a podílejí se na kvalitě veškerých odborných, manažerských, řemeslných i jiných činností při ochraně památek, ale patří i k základům fundované vědecké a výzkumné činnosti, protože zejména v podobě OPD uchovávají informace o částech památek v momentu zániku či takových, které po opravě budou zahaleny obnovenou omítkou apod.

Přesto v nové VZ překvapí rozsah, ve kterém jsou výsledky OPD zvýrazněny, a to zejména v relaci k ostatním výzkumným činnostem. Ty jsou ve většině kapitol (ne všechna pracoviště NPÚ všechny údaje předkládají ve vzájemně porovnatelné podobě) kvantifikovány „jen“ počty akcí či k archivaci přijatých elaborátů.

Je to nepochybně doklad prestiže, kterou si metoda OPD vydobyla za uplynulých deset let od vydání metodiky v roce 2005. Asi to lze brát i jako závazek, rozhodně však též jako argument pro zdůrazňování potřebnosti a nezadatelnosti OPD, jež by měly být ze strany památkové péče požadovány při každém zásahu do památky.

Věřme, že bude také možné nějak připomenout oněch 10 roků od oficializace OPD vydáním metodiky, zhodnotit zkušenosti, zabývat se trendy v oboru v nynější době, jakož i součinností s dalšími metodami (monitoring, dokumentace architektonických a stavebních prvků, SHP, inventarizace jakýchkoliv součástí památek) i způsoby dalšího využití získávaných informací (v rámci IISPP a dokončovaného Památkového katalogu).

Pro orientační představu si připomeňme akce OPD zmiňované ve Výroční zprávě:

Nepochybně jde o impozantní přehlídku. Možná by nebylo od věci v souvislosti s Památkovým katalogem uvažovat o obnovení aktivit kolem „hlásiče“ akcí OPD. Přinejmenším prezentované anotace by mohly prospět obecnějšímu využití dosahovaných poznatků. Jinak jsou sice některé v MIS celkem snadno k mání, ale jejich procházení prakticky není možné soustavně (v důsledku nejednotnosti v užívání klíčových slov, neexistenci kategorizace apod.).

Praha

 • Hradčany čp. 68 – Hradčanské náměstí 7
 • Malá Strana čp. 480 – Maltézské náměstí 8
 • Nové Město čp. 1132 – Petrská 4
 • Staré Město čp. 344 – Na Perštýně 5
 • Staré Město čp. 352 – Jilská 1
 • Staré Město čp. 800 – U Obecního dvora 9
 • Vyšehrad – Táborská brána
 • Bubeneč – kostel sv. Gotharda
 • Michle čp. 25 – U Michelského mlýna 1

Střední Čechy

 • Červený Újezd – kostel sv. Matouše (OPD dveří)
 • Beroun – Zámečnická ul. čp. 14 (OPD v průběhu stavby)
 • Bystřice u Benešova – Drachkov, sýpka hospodářského dvora (zaměření a OPD)
 • Hradištko pod Medníkem – budovy hospodářského dvora čp. 2 u zámku čp. 1
 • Jenštejn – dům čp. 40 (č. e. 6) (zaměření a OPD)
 • Jetřichovice – kaple sv. Jana Nepomuckého (zaměření a OPD)
 • Klášterní Skalice – klasicistní most přes potok Výrovku
 • Kosmonosy – Máchova ulice čp. 67, obytný poloroubený dům (OPD před demolicí)
 • Kosmonosy – ulice Debřská p. č. 1355 (OPD sýpky
 • Křivoklát – hrad, manský dům čp. 132 a 133
 • Kutná Hora – Havlíčkovo náměstí čp. 548 (OPD průčelí uliční fasády budovy arciděkanství)
 • Kutná Hora – Husova ul. čp. 135, obytný dům (doplnění OPD – nálezy srubu)
 • Mladá Boleslav – Staroměstské nám. čp. 25, obytný dům (OPD krovu)
 • Mladá Boleslav – Svatovítská čp. 97, hospodářský dvůr Na Podolci se zrušeným kostelem sv. Víta (OPD celého areálu)
 • Olbramovice – sýpka u dvora čp. 1
 • Plaňany – kostel Zvěstování Panny Marie
 • Skrýšov – zámek čp. 1 (OPD fasády)
 • Třebovle – kostel sv. Bartoloměje (OPD presbytáře)
 • Starý Kolín – márnice na hřbitově u kostela sv. Ondřeje
 • Zbraslavice – kostel sv. Vavřince (OPD zdiva v interiéru)

Jižní Čechy

 • Oborový průzkum špýcharových domů na Doudlebsku – II. etapa
 • Český Krumlov – bývalý minoritský klášter a klášter klarisek
 • Český Krumlov – Kaplická čp. 157 (Vila Romana)
 • Český Krumlov – Latrán čp. 27 (ledárna a ležácké sklepy)
 • Český Krumlov – letohrádek Bellaria v zámecké zahradě
 • Český Krumlov – zásobní zahrada zámku (bastionové opevnění)
 • Český Krumlov – dějiny jednotlivých domů (operativní archivní rešerše)
 • Hosín – boží muka
 • Lomec (obec Strážkovice) – návesní kaple
 • Mirkovice – čp. 1 (aktualizace)
 • Písek – Karlova čp. 3/9 (měšťanský dům)
 • Štěkře – usedlost čp. 1 (jižní průčelí sýpky)
 • Týn nad Vltavou – náměstí Míru čp. 25 (renesanční sklep měšťanského domu)

Karlovarsko

 • Brložec – čp. 22
 • Františkovy Lázně – čp. 182
 • Horní Slavkov – čp. 178
 • Hřebeny – hrad Hartenberk
 • Cheb – čp. 508
 • Jeřeň – kaple sv. Jana Nepomuckého
 • Libá – hrad a zámek
 • Ostrov – zámek
 • Štědrá – zámek
 • Teplá – čp. 1
 • Toužim – čp. 107 a 271
 • Žlutice – čp. 32

Ústecko

 • Benešov nad Ploučnicí – stodola ve dvoře čp. 71
 • Bohosudov – čp. 32
 • Dolní Křečany – podstávkový dům čp. 270
 • Duchcov – p. č. 2576
 • Duchcov – zámek
 • Heřmánkovice – čp. 91
 • Heřmánkovice – kostel Všech Svatých
 • Jezeří – zámek
 • Mariánské Radčice – kostel Panny Marie Bolestné
 • Milešov – zahradní cassino
 • Mlékojedy – kostel sv. Martina
 • Most – děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie
 • Ploskovice – Úřední dům
 • Volevčice – kostel sv. Prokopa

Liberecko

 • Bílý Kostel nad Nisou – kostel sv. Mikuláše
 • Český Dub – městské opevnění
 • Drchlava – kostel sv. Mikuláše
 • Houska – hrad
 • Lemberk – hřbitovní kaple
 • Kryštofovo Údolí – čp. 21
 • Máchovo Jezero
 • Markvart – rybník
 • Mlýnský rybník
 • Stráž pod Ralskem – zámek
 • Tlustec – tvrz
 • Turnov – čp. 268
 • Útěchovice – tvrz
 • Železný Brod – kostel sv. Jakuba

Královéhradecko

 • Adršpach – zámek čp. 75
 • Broumov – děkanský kostel sv. Petra a Pavla
 • Broumov – hřbitovní kostel Panny Marie
 • Broumov – klášter čp. 1
 • Fořt – zámek čp. 1
 • Heřmánkovice – výměnek venkovské usedlosti čp. 221
 • Jičín – měšťanský dům čp. 2
 • Klášter nad Dědinou
 • Kukleny – kostel sv. Anny
 • Kuks – hospitál čp. 81
 • Otovice – kostel sv. Barbory
 • Rudník – bývalé fojtství čp. 99
 • Sobotka – zámek Humprecht
 • Stěžery – sklep v areálu zámeckého dvora
 • Šonov – kostel sv. Markéty
 • Vrchlabí – venkovský dům čp. 458
 • Žireč – zámecký pivovar

Pardubicko

 • Červená Voda – plošný průzkum obce
 • Česká Třebová – čp. 19
 • Hrušová – kostel Nejsvětější Trojice (oprava střechy a fasády)
 • Předhradí – hrad Rychmburk (dokumentace fragmentu výmalby v podkroví)
 • Skuteč – venkovský dům čp. 71
 • Slatiňany – zámek čp. 1 (dveře do schodiště východního křídla)
 • Slatiňany – zámek čp. 1 (fragment sgrafi tové výzdoby v místnosti u průjezdu severního křídla)
 • Sudslava – dokumentace krovu na faře
 • Vamberk – dokumentace krovu před demolicí domu čp. 148

Vysočina

 • Černíč – tvrz, čp. 15
 • Daňkovice čp. 47
 • Jihlava – Telečská, kaple Panny Marie
 • Náměšť nad Oslavou – Antonína Dvořáka čp. 82
 • Pelhřimov – kaple sv. Mikuláše
 • Polná – bývalá zemědělská usedlost, Indusova čp. 207
 • Polná – roubenka, ul. B. Němcové čp. 357
 • Sedliště (Jimramov) – roubenka čp. 25
 • Telč III – Seminářská čp. 85
 • Telč – Staré Město, Dačická ul. čp. 16
 • Telč – Staré Město, Zachariášova ul. čp. 36
 • Telč – Štěpnice, Na Posvátné čp. 32
 • Trhonice čp. 15 – vodní mlýn s pilou

Jižní Morava

 • Bořetice – kostel sv. Anny (OPD nálezů v interiéru kostela)
 • Břežany – kostel Zvěstování P. Marie (dokumentace v průběhu oprav krovu)
 • Hostim – správní budova čp. 2 v areálu zámku (OPD v průběhu rekonstrukce)
 • Lednice – zámek (operativní dokumentace provedená v průběhu oprav fasád)
 • Miroslav – zámek (podrobný operativní průzkum a dokumentace v souvislosti s probíhající celkovou rekonstrukcí významně přispěl k poznání historického vývoje objektu)
 • Mikulov – dům na ulici Koněvova čp. 33 (dokumentace objektu před demolicí)
 • Modřice – dům náměstí Svobody čp. 19 (dokumentace před přestavbou domu a sklepů)
 • Pouzdřany – měšťanský dům čp. 11 (OPD části měšťanského domu)
 • Slavkov u Brna – měšťanský dům (OPD v souvislosti se statickým zabezpečením)
 • Šlapanice – stará fara – část objektu bývalé scholasterie (dokumentace krovu před zahájením oprav)
 • Valtice – Růžová čp. 92 a 93 (dokumentace a zhodnocení před demolicí)

Olomoucko

 • Javorník – zámek Jánský Vrch
 • Nová Hradečná – fara
 • Olomouc – hrobka Brděkových
 • Olomouc – Křížkovského 14
 • Ptení – zámek

Zlínsko

 • Boršice u Buchlovic – kostel
 • Buchlov – hrad
 • Fryšták – středověké a pozdější architektonické detaily z ohradní zdi fary
 • Holešov – dokumentace renesanční věže kostela sv. Anny
 • Hoštejn – hrad
 • Lukov – hrad
 • Rusava – dřevěnka čp. 43
 • Staré Hvězdlice – kostel
 • Tlumačov – farní stodola
 • Uherský Ostroh – zámek
 • Velehrad – úsek ohradní zdi na východní
 • straně areálu při budově Vincentina
 • Vizovice – zámek

Moravskoslezský kraj

 • Heřmánky – fojtství (dokumentace krovu)
 • Horní Město – dům čp. 29 (dokumentace historických suterénů před demolicí domu)
 • Karviná-Fryštát – boční kaple kostela sv. Kříže (dokumentace architektonických prvků; druhý díl)
 • Krnov – kostel sv. Martina (archivní průzkum a dokumentace nálezových situací odkrytých v průběhu oprav, bude prováděno průběžně s přesahem do roku 2015)
 • Nový Jičín – Hückelova vila (hlášení o nálezu – odkrytí původních prvků a situací v podkroví)
 • Opava-Jaktař – kostel sv. Petra a Pavla (archivní průzkum a dokumentace části interiéru po sejmutí omítek – rozpracováno; fotodokumentace, zakreslení, dokončení v roce 2015)
 • Příbor – městský dům čp. 28 na náměstí S. Freuda (dokumentace okenních a dveřních výplní; druhý díl)

2015/06/16 - Posted by | dostupnost dat | ,

1 komentář »

 1. […] “recenzní” poznámka komentuje poměrně výrazné uvedení přehledů zpracovaných OPD v jednotlivých regionech ve […]

  Pingback od Komentář k prezentaci OPD ve výroční zprávě NPÚ « OPD / HLON | 2015/06/16 | Odpovědět


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Románico en Ribagorza

Inventario de las construcciones total o parcialmente de época románica de Ribagorza

de visu

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

stadtrandnotiz.de

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Systemic Approach to Architectural Performance

This is a blog of Systemic Approach to Architectural Performance design field. It disseminate and reports on academic and not for profit projects within this field.

Association française d’archéologie mérovingienne

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Kulturbaustellen

Restaurierung historischer Bauwerke - Beratung, Konzept, Betreuung

Curating Tomorrow, Henry McGhie

Think the future happens by accident? Think again. Curating Tomorrow helps apply the museum-based skill of curating to imagine, design and begin to create better futures.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CIPA Heritage Documentation

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CULTURAL HERITAGE CONSULTING

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

La Tutela del Patrimonio Culturale – Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

INHH

International Network for the History of Hospitals

New Futures for Replicas

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.