Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Recenze ve 21. století

Zvláštní nadpis, jaksi nicneříkající, když se třeba nejedná o heslo výkladového slovníku či tezauru apod. Spíše bych chtěl jen naznačit otázku, co s recenzemi dnes, za nynějšího stavu informačních technologií…

Podnítila mě k tomu glosa Martina Šandy na FB ve skupině SHP, ovšem s asi dostupnější verzí ZDE. Autor se snaží upozornit na možnosti on-line zpřístupňování recenzí (v mnohém je to vhodnější než tisk – aspoň pro ty, kdo internet „uznávají“; nepochybně je to operativnější) nejen vlastním komentářem, ale také rovnou reálným virtuálním produktem, což lze leda pozitivně kvitovat, protože je to jasně názornější a pro iniciátora možné diskuse je vždy lepší si věc „vyzkoušet na sobě“ (problém ale je, že diskusi na FB asi vidí jen zasvěcení).

Zvolil k tomu možnost umístit recenzi na vhodné místo, kde je možné ji spojit se samotným recenzovaným titulem. Možná by se ještě dalo recenzi pro srovnání zpřístupnit na více místech – ale to se vlastně stalo jejím zařazením do poměrně hojně sledované tématicky vysloveně přiměřené skupiny na FB. Každopádně je to reálný podnět k úvahám, jak s recenzemi pracovat dnes.

První vada „standardního“ vydávání recenzí na nejrůznějších místech podle specializace (to tomu dává nezpochybnitelnou a dávno osvědčenou logiku) je, že nemáte poruce propojení recenzovaného titulu s recenzí. Je-li recenze on-line, je trochu legrační, že recenzovaný titul leží v pár výtiscích někde po knihovnách – ale tak to tradičně je a je třeba s tím počítat.

Asi optimálním řešením by bylo, aby u on-line dostupného obsahu periodika či jiné publikace, nejlépe samozřejmě kompletního dotyčného článku, bylo možné připojovat komentáře a recenze, stejně jako doplňovat odkazy na recenze publikované jinde. U každé recenze by přitom měl být „zpětný“ odkaz na recenzovaný článek (nebo aspoň možnost u článku recenze evidovat)

K tomu bude potřebné, aby každá položka (tedy např. jak sborník, tak článek ve sborníku) měla svou adresu – vždy by k odkazování měl být nabídnut permalink. Kompaktní permanentní odkaz by měl mít i každý komentář.

Přitom registrujeme zvláštní problémy v tom, jak jsou on-line údaje o publikacích dostupné. Největší „penetraci“ mají odkazy na bibliografické údaje knihovnických systémů. Tam ale obvykle neexistuje údaj o webu vydavatele, periodika či titulu. Zpravidla neexistuje ani možnost recenze – ale zapadlá v nějaké knihovnické databázi by stejně nebyla plně funkční; to se stane jen tehdy, když se k ní dostane snadno každý, kdo se tématem či recenzovanou prací zabývá.

Izolovanost recenzí pak vede také k tomu, že recenze trpí tradiční ambicí na kompletnost. Tak se stává, že více recenzentů se vyjádří k jednomu titulu, často s cílem poukázat na nějaký detail, jim dobře známý, ale v recenzované práci nějak nepřesně zpracovaný. Ovšem většinu rozsahu recenze pak tvoří názory na knihu jako celek, komentář k souvislostem v době vydání (stav příslušné oblasti výzkumu apod.), ale to většinou bez hlubší znalosti dané sféry. To tak nevadí, ale v různých recenzích se takové přibližné výroky více méně opakují.

To by právě mohly pomoci omezit recenze propojené s recenzovanou prací (recenzent by nemusel komentovat části, které obvykle uvádí jen pro úplnost).

(Odtud bychom se mohli snadno dostat k názoru, že i samotné články nejednou vznikají v podobě široce pojaté „fresky“, ačkoliv prezentují dílčí poznatek. Nejednou by bylo šikovnější, kdyby se prostě aktualizovala a doplňovala nějaká základní informační báze. Ale o tom snad zase jindy.)

Protože si nepředstavuji, že by nějaký databázový systém mohl pokrýt všechny varianty problémů, a také protože nemám znalosti ani k jeho návrhu, ani jeho vytvoření, nabízím k úvaze a ke komentářům a recenzím „model“ v textové verzi. Za ideální alespoň pro model považuji řešení ve „formátu“ wiki, který umožňuje operativní editaci vlastního textu (jakéhokoliv – obsahu sborníku, článku v časopisu – samozřejmě při zachování první i dalších verzí), přidávání komentářů (v těch mohou být obsaženy jak recenze, tak např. i odkazy na recenze vydané jinde), ale také připojení diskusní stránky.

Takové pojetí umožní autorovi recenzované práce sledovat recenze, recenzentům kontrolu nad tím, co píší jiní (včetně toho, jak případně komentují jeho recenzi).

Nepochybnou výhodou je také možnost připojit odkaz na případně jinde zveřejněnou on-line verzi kteréhokoliv článku, související publikace apod. (samozřejmě v rozumné míře, protože od určitého rozsahu by pro téma spíše mohla existovat samostatná stránka). (Na odkazované adrese je takto pro ukázku jeden odkaz připojen.)

Ideální by bylo, kdyby autor, recenzenti i případní další zájemci měli možnost obdržet upozornění, když se k nějakému článku recenze připojí.

Některé pokročilé komentářové systémy (hypothes.is) vyvolávají pochybnosti o své stabilitě do budoucna, ale přes to nejsem znalec, tak bych to doporučil zkoušet (a případně sem přidat komentář).

Těm, kdo hned uvažují o databázích, bych navrhl, aby si prvně zkoušeli fungování systému v takovéto textové podobě.

Díky za shovívavost k tomuto drobnému námětu a za případné připomínky.

2015/05/09 Posted by | publikační činnost | | komentáře 2

   

Archeo Kyrgyz

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Les Cahiers du Mont d'Or

Ecrits et recherches sur le patrimoine du Mont d'Or lyonnais...

Colectivo A Rula

Asociación Cultural Colectivo a Rula

Comments for Projekt Forlǫg

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Collective Intelligence

Creating places where people can flourish

EAHN | Site-Wide Activity

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bridging Eurasia

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

190 Jahre DAI

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

biblonia

a medievalist's blog about reading, writing and the impact of books from ancient times to the digital age

CNRS Le journal

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.