Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

A nějaký projekt památkářských projektů?…

Na webu Artswiki se stále objevují různá hesla aktuálně reagující na situaci v památkové sféře. Je škoda, že něco podobného nezvládneme v památkové péči. Prostě se tak nějak mezi lidmi počítá s tím, že když jsem se k těm informacím dostal „já“, může si je najít každý. Nechejme teď stranou, že tím někdy je neblaze ovlivňována komplexnost informací na základních památkářských webech (přitom rádi lidi z dotyčných sfér oboru připojují hlas k těm, kdo na neúplnost poukáží, a hned také ukáží na redakci…).

Editoři Artswiki cíleně vyhledávání témata pokrývající výhledově mj. celý obor památkové péče. Zvolili celkem efektivní postup, že krom stanovení základní kostry reagují na to, co se jim jaksi dostane pod ruku, nebo u čeho si dovedou založit a nějak uspořádat „heslo“. Jistě je to lepší, nežli třeba „systematicky“ postupovat podle abecedy. Ostatně jsou celkem přehledným řešením jak pro uživatele, tak pro zpracovatele předem připravené seznamy, postupně rozšiřované, ale současně s aktivovanými odkazy na již zpracované položky. Celý systém wiki je právě na takovou práci na „projektech“ jako dělaný… Aplikován je např. nejen na projektu Wikipedie Studenti píší Wikipedii, ale i na jiných instalacích SW Mediawiki, např. vysokoškolní projekt Wikiknihovna.

Ale to bych odbočoval, byť k důležitému tématu.

Ve své snaze hledat vlastně stále nové problémové okruhy pro vytváření hesel Artswiki se nyní zpracovatelé věnují i vybraným heslům popisujícím významné odborné projekty vědy a výzkumu nejrůznějších „řešitelů“, zaměřené na zkoumání, dokumentaci či prezentaci památek. V neposlední řadě také na projekty cílené na vytvoření metodik či nástrojů pro realizaci rozpracovaných metod.

K akčním projektovým týmům lze řadit řešitele projektu MONDIS, kterému se nyní také dostalo encyklopedického hesla.

Heslem je projekt stručně charakterizován a uvedeny odkazy na stránku projektu i zdroje souvisejících informací.

Projekt MONDIS patří k těm projektům zaměřeným na památkovou péči, jejichž řešení bylo svěřeno nepamátkovým institucím, Katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Cílem bylo zejména vyvinout systém monitoringu stavu památek, což bylo na počátku velkoryse rozvinuto. Byl vytvořen mobilní systém pro vkládání sledovaných dat v terénu, synchronizované fotografování apod., vše ve vazbě na evidenci památek.

Na počátku projektu byl systém velkoryse rozpracován a prezentován za účasti pracovníků NPÚ (já se účastnil druhého semináře; na webu NPÚ). Realizátoři mínili v nejširší možné míře spolupracovat s památkáři. O tom vypovídala i aktivní účast památkářů na semináři. Projekt byl pak také prezentován na veletrhu Památky 2013.

Nicméně v NPÚ se mezi časem také projevovaly snahy vybavit památkový informační systém možností vkládat aktualizované informace o stavu památek a klasifikovat jejich případná narušení; na základě toho pak plánovat potřebné opravy. Dokonce pak tento systém vedl k úpravě dat o „Nejohroženějších památkách“, kde dotud často docházelo k neaktuálnostem (protože příslušní pracovníci zachycovali informace o stavu památek spíše příležitostně, nikoliv systematicky). Tam se nyní operativně automaticky zobrazují památky podle toho, jak jejich stav klasifikoval monitorující pracovník.

V projektu MONDIS se předpokládalo, že jeho monitorovací systém bude navázán na ÚSKP (úřední seznam památek). K tomu však z důvodů nějaké nedohody nedošlo (což je asi škoda, protože obsluha systému pomocí mobilních zařízení by mohla být přínosem – oproti používaným papírovým tabulkám, ze kterých památkáři následně v kanceláři vypisují data do IS (ale detaily postupu mi známé nejsou; publikovány nebyly).

Zpracovatelé MONDIS pak zřejmě věnovali zvýšené úsilí generování a překládání terminologického slovníku typů závad. O některých termínech nejspíše bude ještě namístě diskutovat. To by mohlo souviset s tím, že zřejmě byla ukončena spolupráce aspoň s částí odborníků z NPÚ, asi nahrazených pracovníky ÚTAM. Ale to jen odhaduji, protože detailní pátrání a hodnocení nebylo mým cílem a na webu projektu takové změny zřejmě nejsou popisovány. Slovník by měl být jistě podstatný, protože je podmínkou efektivní komunikace a stanovení správného postupu pro zažehnání poruchy památky apod.

Spíše mi jde o to klást si otázky po „distribuci“ takových projektů a zejména jejich koordinaci. Ta by měla být zcela zásadní u projektů, které mají mít výstup např. v podobě implementovaného řešení z oblasti IT doplněného i HW (monitoring stavu a poruch památek). Ale samozřejmě také u projektů, jejichž výstupem je metodika. Zdá se, že dochází k tomu, že metodiku připraví část odborníků snad odborně zdatných, ale nezíská dostatečnou podporu odborných kruhů. Hlavně je to asi způsobeno často malou otevřeností týmu a neochotou poskytovat etapové informace k připomínkám apod. A nejspíše tu působí i problémy s koordinací projektů, kdy se asi spoléhá na to, že postačí informace správně „vložit“ do státních informačních systémů. Ve skutečnosti by ale mělo být úkolem zpracovatelů svolávat vhodně uspořádané semináře, předkládat nějaké zprávy o vyvíjejících se názorech a postupech. Je zajímavé, že většina projektů nemá ani webové stránky, a pokud ano, velká část jich je nedostatečně aktualizovaná.

Pokud už weby existují, vznikají rozptýleně, jsou vždy jinak uspořádané, používají nejednotnou terminologii, neodkazují na související weby… Základnou takových informací by vzhledem k odbornému zaměření organizace pokrývajícímu celou problematiku památkové péče měl být web NPÚ, leda by nějaké mimořádné technické požadavky vedly k externím řešením (3D vizualizace, speciální mapové projekty).

(Pro lepší nastínění situace je ovšem nutné uvést, že projekty realizované v rámci NPÚ jsou do značné míry koordinovány, což zajišťuje jednak příslušný poradní orgán, jednak nevelký organizační tým, intenzivně komunikující jak s řešiteli, tak s MK a dalšími orgány.)

Možná by tedy nebylo od věci začlenit do plejády projektů nějaké takové, které by vlastně popsaly ideální propojení jednotlivých speciálních projektů a prosazovaly koordinovaný přístup jak obsahový, tak informačně-technologický. V takto navozené informační síti by se pokud možno pohybovaly všechny projekty jak se svými pracovními prezentacemi, tak se svými výstupy. Vše by bylo vázáno na IISPP (seznamy památek, GIS, archeologické seznamy apod.). Zní to sympaticky… Je dobře, že Artswiki posiluje šanci na efektivní zvažování tématických vazeb mezi projekty v oblasti památkové péče…

2014/11/11 - Posted by | Uncategorized

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Das ZI aus dem Homeoffice

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London

Museum and the City

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The Bunget Arts & Culture

the propaganda of art and history