Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bylo by reálné dále zhodnocovat podnětná památková témata NPÚ?

Témata různých významných odborných památkových akcí i akcí připravených památkáři pro širokou veřejnost mnohdy přímo vybízejí k prohloubení, rozšíření i široké medializaci odborných souvislostí. Přesto můžeme mít nejednou pocit, že zůstávají určité nevyužité, i když jakoby nepřehlédnutelně se nabízející možnosti. Příkladem mohou být např. témata Mezinárodního dne památek a historických sídel ICOMOS, jen s opatrností aplikovaná v podobě celkem nenápadného semináře Českého národního komitétu, jehož příspěvky pak nejsou dále zveřejněny (ani v podobě nějaké elektronicky dostupné anotace či přednáškové prezentace). NPÚ připravuje velmi podnětná odborná témata kampaní zaměřených na širokou veřejnost, ale ty pak mají převážně podobu jednotlivých akcí, které navzájem na sebe nenavazují a nenabídnou nějaké syntetické výstupy, ať už orientované na širokou veřejnost, na vzdělávání mládeže, na návštěvníky památek… Případně také na nějakou etapovou vědeckou syntézu tématu (na které se přeci znovu obrátí soustavnější zájem až po letech…). Anebo na výsledek typu provolání ve prospěch ochrany nějakého opomíjeného druhu památek či dokonce nějaké vlastníky památek využitelné metodické směrnice.

Podobné zobecňující ambice by mohly mít i projekty zaměřené na určité důležité oblasti historického odkazu, jejich prozkoumávání a prezentaci směrem k veřejnosti, jak je tomu např. u projektu Po stopách šlechtických rodů. Tam je sice znát určité solidnější organizační zázemí, protože jsou připravovány docela rozsáhlé výstavní projekty, vydávány i nějaké publikace… A zbývá i na reklamu… Ale třeba loňský Rok francouzské kultury přímo volal po nějaké mezinárodní konferenci. Nemíním dělat chytrého, protože takové věci jistě pořadatele napadly, ale program museli přizpůsobit existujícím limitům (možná i v dosažitelnosti odborných kapacit)…

Nicméně je každopádně zřejmé, že zejména jsou velmi okrajově využity možnosti nějakých webových zpřístupnění informací, často produkovatelné bez větších kapacitních nároků díky případnému „recyklování“ informací vytvářených pro jiné účely. Vím, že mnohdy jsou organizátoři přesvědčeni, že elektronické zpřístupňování je ztrátou, rozptýlením či znevážením informací (lidé se podívají na web, a pak už na výstavu nepřijdou), ohrožením licenčních nároků… Jakoby nebylo hlavním cílem odborné práce dosažené poznatky a výsledky poskytnout všem možným zájemcům maximem existujících způsobů, samozřejmě co možná přiměřeným, odborně i autorskoprávně kvalitním způsobem.

To je nápadné i u témat cyklu Tradiční materiály v památkové péči. Atomizované přednášky či tématické výstavy jasně přesvědčují, že NPÚ disponuje věci znalými a iniciativními odborníky. Nicméně nedojde ke svolání nějaké odborné konference k ročnímu tématu (loni „dřevo“, letos „kámen“). A může vzniknout pocit, že mohlo dojít i k nějakým souhrnným zhodnocením odborné práce. I kdyby třeba jen v podobě sešitku (byť třeba dostupného „pouze“ elektronicky po síti), stručně představující historické užívání dřeva i problematiku související se snahami o zachování např. dřevěných prvků staveb pro budoucnost.

Loni se tématicky sešla s rokem zaměřeným na dřevo jak jarní konference Axis (pořádaná NPÚ) – ale zřejmě šlo o náhodu, protože letošní konference v roce kamene se věnuje kovům – tak i Rok lidové architektury. Uvidíme, zda k nějakým souhrám dojde i letos.

V neposlední řadě by témata měla být využívána i pro různé vzdělávací programy či tématické prohlídky památek nebo vycházky. Jenže k tomu je potřeba témata brzy diskutovat a informace o přípravách zveřejňovat a doplňovat různými výzvami k zapojení do spolupráce apod. Většinou jsme však spíše svědky snah přípravy příliš nemedializovat, zřejmě s cílem nepřipravit se o „moment ohromení“ při slavnostním zahájení. Samozřejmě se může stát, že přílišná „mediální masáž“ může možné diváky a posluchače odradit. Jenže zatím se spíše zdá, že nedostatečná informovanost přípravu a dopad prezentací ve výsledku trochu znejasňuje…

Proč k tomu takto rozevlátě zrovna teď?… Přišel totiž další zajímavý podnět v podobě tématu konference SHP – Otisk života v historických stavbách. Zdá se, že i tam by podobné možnosti při svém využití mohly být přínosem…

2014/02/18 Posted by | dostupnost dat, prezentace | , , | 1 komentář

   

Les Cahiers du Mont d'Or

Ecrits et recherches sur le patrimoine du Mont d'Or lyonnais...

Colectivo A Rula

Asociación Cultural Colectivo a Rula

Comments for Projekt Forlǫg

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Collective Intelligence

Creating places where people can flourish

EAHN | Site-Wide Activity

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bridging Eurasia

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

190 Jahre DAI

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

biblonia

a medievalist's blog about reading, writing and the impact of books from ancient times to the digital age

CNRS Le journal

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge