Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Technické památky jako „tradiční“ téma památkové péče

Poslední číslo ZPP 3/2013 je skutečně skvělou reprezentací specializace památkové péče zaměřené na technické (industriální, průmyslové) dědictví. Zaujala mě přitom celkem drobná glosa z Juditiny věže, oznamující, že „Industriál se již stal tématem státní památkové péče dávno. Důkazem budiž nové číslo Zpráv památkové péče,“ míněná asi hlavně jako upozornění na důležitost tématu.

S tím odměřováním dávnosti (podobně jako dočasnosti) to může být relativní. Disponovaní věci znalí odborníci sledují a zkoumají technické památky dlouho, jakož i usilují o jejich ochranu. Důležitost v minulosti tématu dodávalo to, že většina továren byla svědky utrpení a bojů dělnické třídy. Na druhé straně většina technických oborů a firem od nepaměti vytvářela a spravovala své archivy, s nimiž obvykle souviselo i historické bádání. Jeho výsledky tak mnohdy jsou poschovávány po různých firemních výročních či technických zprávách, jubilejních tiscích apod.

Památková péče na to do značné míry opožděně navazovala a své úsilí stupňovala s tempem radikálních rekonstrukcí či likvidací historických továrních i řemeslných objektů. Od počátků přitom mohla spolupracovat s technickými odborníky (typicky drážními, hornickými, železářskými, pivovarnickými…). Nicméně se po mnoho desetiletí jednalo o okrajové téma, kunsthistoriky i architekty spíše trpěné, širší veřejnosti prakticky neznámé. Ale od počátků díky angažovaným odborníkům rozvíjené na mezinárodně respektované úrovni.

V časopisu ZPP i jiných památkářských tiskovinách se proto objevovaly články sice celkem pravidelně, ale přeci jenom spíše ojediněle.

Když nyní vychází celé velmi objemné, fundované a vůbec brilantní technické číslo ZPP, připomíná mi to drobnosti k dříve komponovanému technickému sešitu, vydanému jako č. 8 v roce 1993 (další pak následovalo č. 2 v roce 1995). Tehdy jsme se s arch. Dvořákovou i členy redakční rady domluvili, že technické památky si zaslouží větší zvýraznění, než právě zařazování jednotlivých článků do tradičně uspořádaných sešitů, protože to vede, zjednodušeně řečeno, k tomu, že „tradiční“ památkáři jednoduše takový článek mezi ostatními strpí, ale číst ho nečtou. Rozhodli jsme se to změnit vydáním industriálního čísla. Bylo to usnadněno tím, že v redakční radě zasedali (tehdy nově) např. Tomáš Durdík či Miloš Suchomel, oba vynikající znalci historie železnic. Předsedou redakční rady byl tehdy ředitel SÚPP, který ovšem neměl čas pravidelně se zasedání účastnit. Proto bylo jeho překvapení z takového monotematického čísla časopisu velmi značné a nelíčené. S vedoucím redaktorem to pak bylo řešeno až na pracovně-právní úrovni, protože to bylo bráno jako úskok a zneužití situace, kdy na práci redakce nemohl předseda redakční rady permanentně dohlížet.

Aktuální číslo by vydalo na rozsáhlé rozbory, ale to nechť obstarají specialisté na jednotlivé oblasti techniky a průmyslu.

Tak si dovolím jen jednu spíše okrajovou poznámku. Jakoby se většinou článků táhla skoro neviditelná (asi industriálně šedá) nit tématu evidence poznatků, vědomostí a dokumentace památek. Již samotný výběr příkladných objektů pro jednotlivé články svědčí o tom, že autoři mají dokumentace mnohem více, jak to plyne ze založení jejich práce v rozsáhlých výzkumných projektech. O těchto souborech se však již čtenář nedozví, takže se dozví o metodě práce a o souhrnných tezích, ale další informace zkusí hledat jinde. Většinou asi něco objeví na Wikipedii… Možná se propracuje do nějakého specializovaného sborníku.

Odpovědí na tyto potřeby zřejmě je ve značné míře databáze VCPD, rovněž v čísle představená. Ale i ta je veřejně dostupná jen z malé části – což ovšem odpovídá fázi jejího zpracovávání. Co vím, počítá se s jejím začleněním do rámce IISPP NPÚ. Pak je ale trochu otázka, proč není rovnou budována v rámci tohoto informačního systému. Ale i ten je v souvislosti se svým olbřímím rozsahem a složitým zrodem (evidence nemovitých a movitých památek, archeologických nalezišť, sbírek na hradech a zámcích…) stále budován a doplňován.

Věřme tedy, že se podaří i toto informatické zázemí rozvíjet tak, aby bylo možné bezprostředně v terénu dohledat vše potřebné, současně data aktualizovat, doplňovat o fotky, audio či videozáznamy. Možná i ke zvýraznění takových potřeb nepřímo přispěje odborně i redakčně skvěle připravené poslední technické číslo ZPP, ke kterému nelze než zúčastněným osobnostem gratulovat.

Reklamy

2013/09/11 - Posted by | evidence památek, publikace | ,

1 komentář »

  1. Tyto stránky sleduji již delší dobu a registruji v poslední době oživení a to především v oblasti industriálních památek. Nejen mezi památkáři je docela početná skupina lidí, kteří se industriálem hlouběji zabývají. Vznikají
    tak různé články a publikace, které mapují industriální památky napříč obory. Je ovšem obtížné zjistit, kdy a kde se nějaká publikace či odborný článek k tomuto tématu objeví. Možná by stálo zato, že na této stránce by mohla být rubrika novinky. Jistě by to pomohlo k větší sledovanosti.

    Možná by také nebylo od věci uvést kde a jak se dá získat nejen poslední číslo ZPP 3/2013.

    Petr Vondrák

    komentář od Petr Vondrák | 2013/10/15 | Odpovědět


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge

Historic Environment Scotland Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

http://bauforschungonline.ch/fr/feed.xml

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Le blog de l'APAHAU

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

WienSchauen

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

LES AMIS DE VEYRINES

Association de sauvegarde et de valorisation de l'Eglise de Veyrines

the Virtual Curation Laboratory

@ Virginia Commonwealth University. Make It Virtual.

ProArt

ProArt pretende difundir diversos contenidos relacionados con la Historia del Arte