Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Aktualizován seznam rakouských památek

Po roční kampani byl dokončen seznam 37208 nemovitých památek (bude záhy dostupný v elektronické podobě). Seznamy zahrnují všechny druhy památek od pomníků přes kaple, měšťanské domy, technické a archeologické památky až po urbanistické komplexy.

Velký zájem veřejnosti po prvním publikování seznamů v roce 2010 vedl rakouský Spolkový památkový úřad (BDA) k intenzivní spolupráci s „komunitou“ rakouské Wikipedie. Na „Památkovém portálu“ Wikipedie lze využívat postupně rozšiřované informace o památkách a fotografickou dokumentaci, jakož i ověřovat polohu objektů v mapách.

Památkový portál rakouské Wikipedie

Památkový portál rakouské Wikipedie

Mimořádná popularita internetové encyklopedie zvyšuje také poptávku po informacích o památkách, což je též nepochybně zájem instituce.

Ve spolupráci s rakouským sdružením Wikimedia se také podařilo digitalizovat rozsáhlé informační zdroje o památkách, zejména obrazové materiály.

Seznam BDA má formu přehledových tabulek (např.).

Na Wikipedii jsou tabulky doplněny ilustracemi, odkazem na mapový nástroj, a často také na již existující články (hesla) encyklopedie (např.). Tato hesla může kdokoliv – památkář/nepamátkář – zakládat, editovat, vylepšovat…

Přitom je obrovskou výhodou Wikipedie, že uchovává všechny verze všech článků, takže je nejen možné kdykoliv provést nápravu, pokud došlo k nějaké chybě, ale je také možné např. po letech porovnávat záznamy o památkách, které mezi časem změnily svou podobu apod. (petrifikován je také každý autorský přínos či chyba, takže lze vylučovat nejasnosti v tomto smyslu, které bývají Wikipedii vyčítány).

Z tohoto „participativního“ hlediska (zde)úřední seznamy vlastně nejsou využitelné, protože musejí popisovat či charakterizovat nějaký právní stav (zejm. limitující zacházení s majetkem v mezích zákona, přičemž úřední seznam hraje ve specifikaci omezení klíčovou roli). Proto se „symbióza“ s Wikipedií jeví jako skvělé řešení. Nevyžaduje budování vlastního speciálního systému a může kooperovat s velmi iniciativní komunitou wikipedistů (byť ti v některých detailech nemusejí respektovat odborné standardy, ale o tom by asi bylo možné komunikovat; i k tomu má Wikipedie skoro neomezené možnosti – např. je možné diskutovat i u každého článku).

Přesto pro „standardizované“ sepisování hesel, např. v rámci soupisu památek, by bylo vhodnější budovat vlastní informační systém instituce. Takový systém má i NPÚ (Integrovaný informační systém památkové péče – IISPP), ale ten je přeci jenom orientovaný na odborné potřeby instituce a na její součinnost v rámci státní správy. Připravuje se sice jeho rozsáhlá modernizace, ale i tak se asi nebude příliš počítat s nějakou mimoinstitucionální podporou. Ovšem i spolupráce např. v souvislosti s řešením různých výzkumných projektů je v rámci NPÚ poměrně komplikovaná. To vede k tomu, že je např. velmi nesnadné propojovat úřední evidenci památek s projekty hodnotícími jejich stav (Seznam nejohroženějších památek), monitorujícími jejich proměny (OPD) či přispívajícími novými poznatky (vědecký výzkum).

Takovou integraci by naopak zřejmě velmi dobře podporovalo vlastní lokalizování SW Mediawiki, jak to bylo s řadou příkladů již navrhováno např. zde.

Obecněji k tématu dříve zde.

Reklamy

2013/07/21 Posted by | dostupnost dat, evidence památek, organizace památkové péče | | Napsat komentář

   

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge

Historic Environment Scotland Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

http://bauforschungonline.ch/fr/feed.xml

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Le blog de l'APAHAU

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

WienSchauen

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

LES AMIS DE VEYRINES

Association de sauvegarde et de valorisation de l'Eglise de Veyrines

the Virtual Curation Laboratory

@ Virginia Commonwealth University. Make It Virtual.

ProArt

ProArt pretende difundir diversos contenidos relacionados con la Historia del Arte

Medieval Studies Research Blog: Meet us at the Crossroads of Everything

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.