Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Mít na FB Stránku, Skupinu, Událost…?

Pro běžné příspěvky je jejich „chování“ jak pro „vydavatele“, tak pro čtenáře skoro stejné. Pokud začneme pracovat s Poznámkami (či Soubory ve Skupinách), začneme zjišťovat rozdíly ve „vybavenosti“ (v souborech je šikovné zobrazování verzí, které se asi časem objeví i jinde). Současně však pozorujeme, že se časem některé funkce, které se osvědčily v jednom systému, postupně objevují v dalších. Poněkud nepříjemné může být, že o většině změn nejsou běžní uživatelé nijak informováni (aktuálně se na některých stránkách objevují změněné Poznámky s lépe ovladatelnými obrázky ajv.). Stále jsou nepříjemné nemožnost vkládat odkazy „pod“ text (protože adresy odkazů jsou dnes často dlouhé na několik řádků; často se nevyužívá možnost získat zkrácený odkaz) a absence nějakých značek či tagů, témat, kategorií nebo klíčových slov (byť třeba i platných jen v rámci jedné FB stránky). Tak se prakticky nelze v častěji aktualizované časové ose, ale ani ve skupině nijak racionálně vyznat (nicméně se zřejmě rozšiřují možnosti výběrů osobních aktualizací typu změna školy nebo zaměstnání).

Z hlediska možné další práce s informacemi je tak i v současné době lepší zpřístupňovat texty či „média“ na jiné stránce (blogu) a na FB na ně odkazovat (případně opakovaně publikovat, ale i s odkazem na „zdroj“). Pracnost se tím výrazně nezvětší a dohledatelnost i pro autora samotného bude výrazně lepší.

Třeba pro mě jsou výhodné regionální přehledy zpráv médií o památkách (např. Hispania Nostra), anebo FB stránky významných institucí (GCI, ICCROM), případně specializované stránky z některých dalších oblastí (Museum 2.0 and The Participatory Museum, Klaus Graf).

Ale už si trochu nevím rady s lavinou replikovaných zpráv o tom, co se před pár hodinami řeklo o Lázních Kyselka nebo řediteli památkového odboru MHMP… Proč se pro určité „okruhy“ nedohodnout na společné tvorbě nějakého výběru?… Nejspíše to nejde – je to jen otázka do vzduchu sumírovaná již v polospánku…

2012/08/26 Posted by | weby | , | Napsat komentář

Záplava archeologie na FB

Vedle dosti dlouho spíše pospávající FB stránky Archeologie – Rondel se aktivizovala FB skupina Archeologie, výrazně se probouzí také Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, rozšiřující svůj záběr (i když aktualizace nejsou nepřetržité), a nově scénu „oživuje“ Archeologie na dosah. Jenže se obsah z velké části shoduje, čili z hlediska „odběratele“ multiplikuje (hlavně se to týká odkazů na „média“)… Individualizovaného obsahu je jen část. Možná by tedy nebylo od věci dohodnout se na sdílení informací z internetu na jedné stránce a specifické stránky či skupiny plnit skutečnými příspěvky…

2012/08/25 Posted by | archeologie, weby | | Napsat komentář

   

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Das ZI aus dem Homeoffice

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

cesare griffa

architetto

the incluseum

Inclusion | Museums

Spitalfields Life

In the midst of life I woke to find myself living in an old house beside Brick Lane in the East End of London

Museum and the City

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The Bunget Arts & Culture

the propaganda of art and history