Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Mobil-izace kulturního dědictví?

Kulturní dědictví je z velké části imobilní, zčásti je mobilní, zčásti imateriální. Ale ať je jaké je, je nám pro poučení a studium k dispozici jen tehdy, když se vypravíme za ním – do galerie, muzea, na zámek, do terénu na masopust… To je tradiční pohled. Tradiční nejen technicky, ale také ideově. Vyžaduje se, aby výhradní cestou „autentického“ zhodnocení dědictví pro uživatele – občana byla osobní prohlídka přes sklo vitríny.

To má ovšem několik nevýhod. Vidíte jenom to, co Vám někdo vybral, seřadil a umístil do vitríny. Vidíte to jenom tehdy, když je to vystaveno. Je to jakýsi obřad, který když prošvihnete, máte smůlu. Třeba na několik desetiletí, až zase bude nějaká výstava. Některé předměty během Vašeho života depozitáře vůbec neopustí. Případně je nemůžete sledovat synchronně, což je potřebné pro srovnání apod.

Tento tradiční přístup měl mnohé důvody historické (jejich historickou „podmíněnost“ dotvrzuje poznámka jedné vážené kolegyně, která při stručném hodnocení roztříštěné situace v systémech evidence památkových dat uvedla, že to považuje za „pochopitelné“; možná to byla ironie – pak se omlouvám, že jsem to špatně pochopil). Do doby internetu byl také jediný možný, takže o něm ani nevznikala pochybnost.

Jeho nevýhody v řadě směrů jsou vcelku zřejmé, takže ve světě nyní prakticky kulminuje vlna digitalizace a zpřístupňování fondů on-line. Po knihovnách archivy, postupně i veškeré další sbírky (viz Europeana). Jako zásadně důležitá se ukazuje strukturní a technická koordinace dat (číselníky/slovníky, datové formáty). Zbývá ještě mnoho práce, ale koncepce se v zásadě prosadila, a to včetně financování (ve většině kulturních zemí, v evropském měřítku). Zpřístupněných dat neustále přibývá. Je to trochu zmatené, protože o mnohých aktualizacích se dozvíte jen z namátkového vyhledávání (i kvalifikované cílené vyhledávání je náhodné), z kvalitních blogů či profilů FB. V tomto směru je zatím šance na zlepšení v nedohlednu. Ale samozřejmě je to pořád lepší, než kdyby data ležela po šuplíkách a archivních regálech (i kdyby to bylo v podobě digitalizátů na CD). Přehledného rejstříku 2.0 se zřejmě nedočkáme. Modla vyhledávačů to asi hned tak nedovolí.

Mezi časem se však již prosazuje, logicky, nový trend zpřístupňování kulturního dědictví pro mobilní zařízení. Nabídne dvě nové základní možnosti. Cestou mobilních zařízení zvát možné zájemce k návštěvě muzeí, galerií či památek. Odborníkům pak např. vyhledávat ke zkoumanému předmětu paralely, přesněji cílit svou návštěvu lokality či sbírky, ale také z terénu data upravovat, komentovat apod.

S tímto vědomím (či jeho tušením) se také při loňském rozhodování o koncepci nového webu NPÚ ze strany jeho redakce vehementně prosazovala myšlenka od počátku počítat i s mobilní verzí webu. „Kupodivu“ neuspěla, ačkoliv např. možnost v terénu ověřovat památkový status objektů, získávat o nich odborné informace pro lepší poučení, by nepochybně prospívala jak kultivaci a angažovanosti obecenstva, tak by byla užitečná i pro odborné účely.

Je zajímavé sledovat, jak se z řady důvodů (včetně autorskoprávních) zpřístupňují „stará“ data z archivů, muzeí či knihoven. Aktuální snímky jsou poskytovány jen ty institucionální (ale i u těch bývají přístupy k autorskému právu různé, především opatrné). Takže vzniká dnes již gigantická „šedá zóna“ privátních snímků, nejednou ovšem zachycujících i části kulturního dědictví, jinak nedokumentované. Asi není snadná cesta, jak je využít. Na místě by však bylo, aby oficiální digitální sbírky umožňovaly spolupráci externích dokumentátorů. Naprostým minimem by mělo být vydání doporučení pro tvorbu „metadat“ – pojmenování a další označení snímků, lokalizace. Ve svém počítači i ve veřejných fotobankách (Panoramio, Flickr, Rajče…) je totiž také možné snímky označit kvalitně. Tím se nejspíše zvýší jejich úspěšnost ve vyhledávačích, ale hlavně budou identifikovatelné i po letech, kdy třeba již nebude ani existovat harddisk, ze kterého autor snímky sdílel. Je sice malá naděje, že se fotografové podle doporučení zachovají, ale nějací to určitě udělají.

Od koho bychom však takovou charakteristiku správného postupu chtěli, když jednotně nepostupují ani muzea, galerie a památkáři (situace se ovšem pod tlakem European/y zjevně lepší). Možná by stačilo převzít doporučení pro dokumentující obecenstvo vydané Library of Congress (zdá se to být elementární, ale často se ve spěchu postup zjednoduší pod únosnou míru; pro praxi by však stálo za to stručně popsat a ilustrovat několik osvědčených postupů).

Ale to jsem trochu odbočil. Lze z toho jen tušit, že otázky mobilního přístupu možná nejsou pro našince až tak důležité…

2010/10/28 Posted by | archivace, dostupnost dat, standardy | , | 1 komentář

K aktuálním trendům elektronického zpřístupňování kulturního dědictví

Vývoj je hektický. I když z naší perspektivy to tak ani moc nevypadá. Průběžné sledování je skoro nemožné a bez dobré znalosti technického (HW i SW) pozadí ani není moc efektivní. Ale pro orientaci se může hodit tento přehled (pdf). Bohatý soubor odkazů.

2010/10/28 Posted by | dostupnost dat, weby | , | Napsat komentář

   

INHH

International Network for the History of Hospitals

New Futures for Replicas

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Eglises de l'Oise

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Archives Portal Europe Blog

The history of Europe - just one click away

DĚJINY ŘÍMANŮ

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

https://www.zispotlight.de/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Dr Sophie Hay

Just an archaeologist who lived in Rome

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě

Blog Centra pro studium raného novověku | Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Blog der Bayerischen Schlösserverwaltung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Héritages

La culture pour les jeunes et par les jeunes

http://www.asor.org/

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

The official Battle of Wisby blog

The Battle of Wisby 2013 3/8 - 11/8

Docomomo International

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

CRAACE

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918-1939

John Fiske Antiquing

Foraging in the History of Everyday Life

Medieval Histories

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

London Churches in photographs

See all the Anglican, Catholic and Orthodox church buildings in Greater London

Arbeitskreis für Hausforschung

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.