Česká placka

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Malostranský kocourov

Kolem bývalé malostranské radnice je mi většinou dáno chodit z vícemetrového uctivého odstupu. Tak jsem si po pár dnech už skoro jakoby zvykal, že má fasáda truchlivé barevné vyznění. Všechno je to citové a relativní, tak když na to někdo dokázal sehnat peníze, posudky a povolení, nechť má původně kouzelnou bohatě plasticky strukturovanou fasádu v barvě polosuchým mechem zarůstajícího bunkru. Známe to, někomu se líbí holobyty (nechci tu hned mluvit o funkcionalismu, to snad jindy), jiného oblaží leda pozlacené lustry a mramorový krb. Tak jsem zkusil přijímat někde zachycený námět, že by se mohlo jednat o to, co jsem myslel, že lákalo některé památkáře tak před 10 lety, totiž o „předstárnuté“ fasády, upatlané tak, aby vypadaly, jakože ani trochu nové nejsou. Ale autenticitou je ve skutečnosti oblaženo vše lidské, od sebezapření až třeba po nezdvořilost.

Po těchto rozpačitých, ale vlastně chlácholivých úvahách jsem se ocitl nosem u fasády, kterou jsem znal z doby před opravou (a velmi se mi líbilo, jak dříve poměrně výrazná barevnost byla provedena neplněným nátěrem, který do jisté míry chránil, ale přitom nechával pro bedlivějšího pozorovatele plně vyznít krásu brilantního kamenického zpracování opukových plastických prvků fasád). Jak to bývá, věci se z dálky a zblízka jeví rozdílně. Každopádně se teď dostavil chumel nových zajímavých otázek. To, co z dálky vypadalo jako asi možná imitace různě odstupňovaného zastarávání kdysi dávno nové fasády, najednou jakoby stálo v protikladu mnou možná neprávem předpokládaného záměru realizátorů opravy a dílčí rekonstrukce. Fasáda je částečně nově omítnutá, což je jistě v pořádku aspoň v těch místech, kde minulé omítky zteřely. Ale povrch zřejmě vyhlazený filcem a plněný štukem (kupodivu si možná stále část odborníků myslí, že tato úprava na exteriér středoevropské stavby patří) se zřejmě nakonec snaží napodobit to, co bývá uplatňováno u jednovrstvých omítek, totiž finální úpravu směřující k „vytlačení“ vápna do povrchu omítky, a tím její homogenizace a zpevnění. Efekt takového „rozmývání“ omítky je v jistém smyslu podobný „gletování“, protože oba tyto postupy vedou k vytvoření kompaktního povrchu, při vhodném zpracování i v našem klimatu velmi trvanlivého. S takovým postupem jsem se v posledních letech několikrát na obnovených malostranských fasádách setkal. Ale, jak podle mého svědčí šmouhy na snímku níže, zde se jedná o povrchní imitaci, resp. o kocoury (Vám by se to doma líbilo?; jak jsem si všiml v některých podobných případech, často se tito kocouři, ovšem prakticky neviditelní, když je barva nátěru shodná s omítkou, vyrábějí až po zavadnutí omítky a snad i podkladového nátěru kruhovitými pohyby malířské či zednické štětky.). Třeba z tohoto možná diskutabilního produktu může vyplynout poučení ve smyslu upřednostnění cesty k obnově fasád jako nových, živě barevných, s předpokladem jejich nezadržitelného samovolného zestarání během času, ne plánovaného či oktrojovaného (protože všechny dosud zestárlé a pro svou malebnost námi oceňované fasády zestárly samy; „předstárnutí“ fasád je slohovým projevem části odborných exponentů naší doby; v tom není špetka odmítavého posudku, protože slohovost je v památkové péči důležitá, i když zase s oblibou popíraná /mohla by zpochybňovat vědeckost a usvědčovat z citovosti, ačkoliv objektivita se někdy zdá být nejvrcholnějším inteligentním i právně obhajitelným cílem/). Ti, kdo spíše oceňují pel starobylosti, by se prostě na pár desetiletí odebrali jinam, do míst náležitě zchátralých, aby se časem vrátili, když mezitím vychutnávali jiné, opravdově, nefalšovaně staré staré stavby.

Nepovažujte mě v žádném případě za zpochybňovatele, snad za pochybovače, který se těší na přesné výklady vědecké literatury.

(Ještě podotknu, že po dokončení předešlého neuspořádaného výkladu jsem kdesi v TV zaznamenal výklad tvůrců rekonstrukce v tom smyslu, že fasáda skutečně má vypadat jako restaurátorsky „zpracovaná.)

Praha, bývalá malostranská radnice, nátěry 2009

2010/02/14 Posted by | opravy památek, ze života památek | | 1 komentář

Flickr všude

V září jsem se tu pokoušel i sám pro sebe uvažovat, co se svými fotkami, aby časem nezmizely v mém počítači, anebo abych je případně nevkládal někam, kde je nikdo nenajde a nevyužije. To se ví, že cesty jsou různé a výsledek se nedá v plné míře dopředu odhadnout. Nicméně některé aktuální pokroky předních „hráčů“ IT možná dávají nějaké odpovědi, snad s vyhlídkou aspoň na pár let existence. Flickr existoval několik let v určité izolaci. Nakonec jej však nebylo možné pominout, takže fotografie postupně aplikují Google i Microsoft. Více o tom na blogu Flickru (s odkazy na další aktuální informace). Dávám to jen k úvaze. Budu rád, když připojíte podobná či lepší řešení nebo upozorníte na nové aktuality. Samozřejmě to nemůže jeden ani efektivně sledovat.

2010/02/14 Posted by | weby | | Napsat komentář

   

Archeo Kyrgyz

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Les Cahiers du Mont d'Or

Ecrits et recherches sur le patrimoine du Mont d'Or lyonnais...

Colectivo A Rula

Asociación Cultural Colectivo a Rula

Comments for Projekt Forlǫg

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Collective Intelligence

Creating places where people can flourish

EAHN | Site-Wide Activity

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Bridging Eurasia

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

190 Jahre DAI

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

biblonia

a medievalist's blog about reading, writing and the impact of books from ancient times to the digital age

CNRS Le journal

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Restauratoren Blog

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Interpretace - AKTUALITY

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

Baukunstarchiv NRW

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.

moderneREGIONAL

Online-Magazin zur Architekturmoderne

Savoirs d’Histoire

« Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. » (Voltaire)

Actuel Moyen Âge

L'Histoire continue

LA CHARPENTE DES DEUX OURS

Le Trait de charpente mais pas seulement...

Blog – 3AS poradna

Výzkumy památek. Památková péče. Architektura.